[Nayttelyposti] SEITAJÄRVI 1944- Sota asuu meissä kaikissa - Jari Kosken valokuvanäyttely Arktikumissa 20.5.-7.8.2016

Alariesto Tuija Rovaniemi Tuija.Alariesto at rovaniemi.fi
Ma 16.toukokuu. 13:33:24 EEST 2016


Jari Kosken valokuvanäyttely: SEITAJÄRVI 1944 - Sota asuu meissä kaikissa
Lapin maakuntamuseo, Arktikum 20.5.-7.8.2016
Tervetuloa avajaisiin to 19.5.2016 klo 17:00!


"Äitini oli 8-vuotias, kun hänet löydettiin ruumiskasasta elävänä 7.7.1944. Hän oli ainoa, joka säilyi hengissä. Hänet löydettiin kahdella pistimen iskulla lävistettynä." - Jari Koski

Suomen Koillislapissa tapahtui suomalaisiin kohdistuvia sotarikoksia vuosina 1942-1944. Lapissa neuvostoliittolaisten partisaanien terrori kohdistui useisiin kyliin, joissa kuoli noin 180 siviiliä. Surmatut olivat pääasiassa lapsia ja naisia. Näistä traagisista tapahtumista on vaiettu sodan jälkeen.

Sodanaikainen siviileihin kohdistuva terrori ja sen ylisukupolvinen vaikutus on näyttelyn ytimessä. Näyttelyssä Koski pohtii sitä, kuinka pelko, ahdistus, katkeruus ja anteeksianto vaikuttavat ihmisiin sukupolvesta toiseen.

Koski valokuvasi lappilaisia silminnäkijöitä ja sodan perillisiä vuosina 2012-2015. Näyttelyssä on esillä sekä uusia että sotahistoriallisia valokuvia, kuvia kotialbumeista, sotaa koskettaneiden haastatteluja sekä esineistöä. Näyttely ei kuitenkaan ole kuvitettua historiankirjoitusta valokuvin. Näyttely välittää sodan synnyttämiä tunteita.

Neuvostopartisaanit tulivat yöllä pieneen Seitajärven kylään, jossa oli vain neljä taloa. Suurin osa kylän miehistä oli rintamalla, joten paikalla oli lähinnä naisia ja lapsia sekä perheen isä, joka oli liian vanha sotaan. Partisaanit kuljettivat vangitut metsään ja teloittivat heidät. Ruumiissa oli todettu monenlaisia väkivallan jälkiä. Iskussa kuoli kylän 12 ihmistä ja kolme katosi partisaanien mukana.

"Menetin iskussa viisi tätiä ja isovanhempani. Valokuvaprojekti on siis hyvin henkilökohtainen" Koski kertoo.

Taiteen maisteri Jari Koski on toiminut valokuvaajana, graafisena suunnittelijana, kuvataidekasvattajana sekä kouluttajana eri korkeakouluissa. Jari Koskella on kaksi tytärtä ja yksi tyttärentytär.


_____________________

Jari Kosken mietteitä näyttelystään Seitajärvi 1944 - Sota asuu meissä kaikissa:
Sota ei lopu kuolemaan

Minua mietitytti vuosia, miten käsitellä aihetta. Arvelutti, voiko näin henkilökohtaista aihetta kuvata. Partisaani-iskun jäljet tuntuvat minussakin. Olisi ollut oikein elää isovanhempieni ja tätieni kanssa yhdessä. He jäivät kuitenkin metsään.
Kuvasin myös itseäni näyttelykuviin. Halusin miettiä kuvieni kautta, miltä tuntuu lähimmäisten tai itsensä menetys. Sotien tapahtumat ovat henkilökohtaisia tragedioita, ja ne vaikuttavat meihin kaikkiin ihmisiin jälkipolviin saakka.
Koska terrori asuu minussa, halusin tehdä sen näkyväksi. Kuvasin yhteen valokuvaan lapsenlapseni arkussa. Missä ovat serkkuni, joita voisi olla?
Sota ei lopu kuolemaan vaan jatkaa elämäänsä meissä kaikissa jälkipolvesta toiseen. Tämän takia sotaa pitää vastustaa. Sodan kierre on katkaistava.

Mitä sota tekee ihmiselle?
Muistaminen on tärkeää siksi, että ymmärtäisimme, miten sota vaikuttaa meihin kaikkiin. Kysymys on myös vallasta ja siitä, mitä sota tekee ihmiselle. Guantanamo Bayssa kidutettiin vankeja. Olivatko Yhdysvaltain sotilaat todella jo sotaan lähtiessään valmiita tekemään väkivaltaisia tekojaan? Miten sota voisi vaikuttaa meihin, jos muuttuisimme terrorin tekijöiksi itse?
Minua järkyttää jatkuva terrori. Terroria harjoitetaan valtioiden välillä sekä sisällissodissa. Aihe on siis koko ajan hyvin ajankohtainen.

Taustaa: Neuvostopartisaanit tappoivat 180 siviiliuhria Lapissa
Neuvostoliittolaiset partisaanit tekivät II maailmansodan loppuvaiheessa Suomen Lapin syrjäisiin siviilikyliin terrori-iskuja. Kiihtynyt terrorin määrä vuosina 1943-1944 oli suunnitelmallista ja osittain sattumanvaraista. Päätavoitteena oli kauhun sekä tuhon aiheuttaminen. Neuvostoliiton terrorissa, Suomen rajan tuntumassa, kuoli noin 180 siviiliä.
Sodan jälkeen partisaanihyökkäykset ovat olleet Suomessa virallisesti vaikeasti käsiteltävä aihe. Siihen oli kaksi pääasiallista syytä. Ensinnäkin uhrit ja omaiset vaiennettiin. He eivät saaneet tukea mutta käsittelivät perhepiirissään suruaan. Toisena olivat ulkopoliittiset syyt. Suomi oli sodan häviäjä.

_____________________
In english:
Photography Exhibition:
Jari Koski: Seitajärvi 1944 - War stays in us all
The Regional Museum of Lapland, Arktikum 20.5.-7.8.2016
Welcome to the Exhibition opening on Thu 19th of May at 5 pm


"My mother was eight years old when she was found alive in a heap of corpses in July 7th 1944. She was the only one who survived. She was found pierced with two stinger hits." - Jari Koski


In the years 1942-1944 in the north-east part of Finnish Lapland, war crimes occurred towards Finnish people. In Lapland the terror of the Soviet partisans took place in several villages where about 180 civilians died. The killed ones were mostly children and women. After the war, these tragic occasions have been kept silent.


The wartime terror directed to civilians and its effect over generations is in the core of the exhibition. Through the exhibition Koski considers how fear, anxiety, bitterness and forgiveness influence people from generation to generation.
Koski photographed Lappish eyewitnesses and war inheritors in 2012-2015. The photos are both new and war historical, there are photos from home albums, interviews and objects of those who have been touched by the war. However, the exhibition is not an illustrated writing of history but transmits emotions caused by war.
The Soviet partisans came at night to the small village of Seitajärvi with only four houses. A good deal of the village men were out at the front. Mainly women and children were present and a man who was too old for war. The partisans took the captured to the forest and executed them. Many marks of violence had been seen in the corpses. Twelve people from the village died in the attack and three disappeared with the partisans.
"I lost three aunts and my grandparents in the attack. Thus this photo project is very personal", Koski says.


***
Jari Koski's thoughts about his exhibition Seitajärvi 1944 - War stays in us all:
War doesn't end in the death

I kept on thinking for years how to handle the subject. I was suspicious if such a personal subject can be represented. Even I could feel the marks of the partisan attack in myself. It could have been right to live together with my grandparents and aunts. However, they remained in the forest.
I photographed also myself to the exhibition. I wanted to consider through my photos how it feels to lose one's closest people or even oneself. The incidents of war are personal tragedies and they influence us all and the coming generations, too.
Because terror lives in me, I wanted to make it visible. In one photo, I had my grandchild in a chest. Where are my cousins who could be alive?
War doesn't end in the death but goes on living in all of us and in the future generations. That's why we have to resist war. The vicious circle of war has to be broken.


How does war effect people?
To remember is important because we should understand how war influences us all. The question is also about power and about the matter what war does to people. In Guantanamo Bay the prisoners were tortured. Were the American soldiers really prepared to commit their violent deeds? How could war influence us if we turned to terrorists?
I'm upset about the continuous terror. Terror is carried on between governments and in civil wars. Therefore, the topic is very current all the time.


Background: Soviet partisans killed 180 civil victims in Lapland
At the final stage of the World War II, Soviet partisans made terror attacks to remote civil villages in Finnish Lapland. In 1943-1944 the increasing terror was systematical and partly random. The main aim was to cause horror and destruction. In the Soviet terror near the Finnish border, about 180 civil people got killed.
After the war, the partisan attacks have been a difficult theme to deal with. There were two main reasons for the fact. First, the victims and relatives were silenced. They didn't get any support but handled their sorrow in their own families. Secondly, there were the reasons of foreign policy. Finland lost the war.
Master of art Jari Koski has worked as a photographer, graphic designer, teacher in visual art and educator at institutions of higher education. Jari Koski has two daughters and a grandchild.
_____________________
*********************************************
Tuija Alariesto
Näyttelyamanuenssi  / Exhibition Curator
Lapin maakuntamuseo / The Regional Museum of Lapland
ARKTIKUM Pohjoisranta 4 FI-96200 Rovaniemi

puh./tel. +358 40 734 1060
email: tuija.alariesto at rovaniemi.fi<mailto:tuija.alariesto at rovaniemi.fi>

Lapin maakuntamuseo<https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kulttuuripalvelut/Museot/Lapin-maakuntamuseo>
FB:  https://www.facebook.com/lapinmaakuntamuseo
*********************************************Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta