[Nayttelyposti] Siidassa juhlitaan 60-vuotiasta Lemmenjoen kansallispuistoa | Siiddas avvuduvvo 60-jahkásaš Leammi álnmotmeahci

Ida Ikonen ida.ikonen at samimuseum.fi
Ke 11.toukokuu. 15:06:21 EEST 2016


60-VUOTIAASTA LEMMENJOEN KANSALLISPUISTOSTA OMA NÄYTTELY

Suomen ja Euroopan suurin kansallispuisto juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan, ja sen kunniaksi Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siida ovat tuottaneet Lemmenjoki-näyttelyn Siidaan, Inariin.


Lemmenjoki-näyttely esittelee alueen monipuolista luontoa, historiaa sekä alueen käyttöä. Ainutkertainen luonto, saamelaiskulttuuri sekä kullankaivu ovat luoneet Lemmenjoesta omaleimaisen alueen, joka on edelleen elinvoimainen perinteisen ja nykyisten elinkeinojen kohtaamispaikka.

Lemmenjoen kansallispuistossa vierailee vuosittain noin 12 000 retkeilijää, ja lisäksi aluetta hyötykäyttävät esimerkiksi poronhoitajat ja kullankaivajat. Lemmenjoki-näyttelyssä kansallispuiston monipuolisuus on otettu huomioon esittelemällä alueen historiallista puolta, mutta myös nykyisiä elinkeinoja. Lisäksi tietoa löytyy esimerkiksi poronhoidosta, kullankaivusta sekä kansallispuiston monipuolisesta luonnosta.

Näyttely on toteutettu käyttämällä paljon uutta ja vanhaa kuvamateriaalia. Myös liikkuvaa kuvaa näyttelyssä on sekä vuosikymmenten takaa, että ihan viime vuosilta. Lisäksi näyttelyssä on erityisesti huomioitu lapset rakentamalla heille oma Lemmenjoen maisema näyttelyn alaosaan.

60-vuotijuhlavuottaan viettävästä kansallispuistosta toteutettu näyttely on osa juhlavuoden ohjelmaa. Tarkemmat tiedot juhlavuoden tapahtumista löytyy Siidan internetsivuilta.

Lemmenjoki-näyttely on esillä Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidassa 11.5.-4.9.2016.

Lisätietoja:
Saamelaismuseo Siida, siida at samimuseum.fi, puh. 0400 898 212
Ylä-Lapin luontokeskus Siida, siida at metsa.fi, puh. 0206 39 7740


60-JAHKÁSAŠ LEAMMI ÁLBMOTMEAHCIS IEŽAS CÁJÁHUS
Suoma ja Eurohpá stuorámus álbmotmeahcci ávvuda dán jagi 60-jagi beivviid, ja dan gudnin Sámemusea ja Davvi-Sámi luondduguovddáš Siida leat buvttadan Leammi-cájáhusa Siidii Anárii.

Leammi-cájáhus ovdanbuktá guovllu má?ggabealat luonddu, historjjá ja eanageavaheami. Earenomáš luondu, sámi kultuvra ja golleroggan leat hábmen Leammi guovllus earenoamáža, mii lea ainge árbevieruid ja dálá ealáhusaid gávnnadanbáikin.

Leammi álbmotmeahcis galledit jahkásaccat sullii 12 000 vánddardeaddji, ja dasa lassin guovllu geavahit ovdamearkan badjeolbmot ja golleroggit. Leammi-cájáhusas álbmotmeahci má?ggabealatvuohta lea váldojuvvon vuhtii ovdanbuktimiin guovllu historjjá, muhto maid dán áigge ealáhusaid. Lassin lea diehtu ovdamearkan boazodoalus, golleroggamis ja álbmotmeahci má?ggabealat luonddus.

Cájáhussii leat váldán mielde ollu oddasut ja boarrásut govvamateriála. Maiddái videomateriála lea oaidnimis logiid jagiid duohkin, ja áibbas ma?imuš áiggiinge. Dasa lassin cájáhusas leat earenoamážit váldán vuhtii mánáid, go sidjiide lea huksejuvvon iežas Leammi-cájáhus dábálaš cájáhusa vulobeallái.

60-jahkásaš álbmotmeahcis ollašuhttojuvvon cájáhus leat oassin ávvojagi prográmma. Dárkilut dieduid ávvojagi dáhpáhusain gávnnat Siidda interneahttasiidduin.

Leammi-cájáhus lea oaidnimis Sámemusea ja Davvi-Sámi luondduguovddáš Siiddas 11.5.-4.9.2016.

Lassediedut:
Sámemusea Siida, siida at samimuseum.fi, tel. +358(0)400 898 212
Dávvi-Sámi Luondduguovddáš Siida. siida at metsa.fi, tel. +358(0)206 39 7740

Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta