[Nayttelyposti] Näyttely Uhra-Beata Simberg-Ehrström - tekstiilitaiteen uudistaja avautuu Pohjanmaan museossa Vaasassa

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
Ke 15.Kesä. 10:20:50 EEST 2016


TIEDOTE                         15.6.2016

Harvoin esillä ollutta tekstiilitaidetta Pohjanmaan museossa

Pohjanmaan museossa avautuu 17.6.2016 uusi näyttely Uhra-Beata Simberg-Ehrström - tekstiilitaiteen uudistaja. Simberg-Ehrström (1914–1979) on eräs kansainvälisesti tunnetuimpia tekstiilisuunnittelijoitamme ja hän oli tunnettu legendaarisesta väriaististaan. Näyttelyssä on Simberg-Ehrströmin ryijyjä muun muassa yksityiskokoelmista sekä muuta hänen taiteilijantaivaltaan valottavaa aineistoa. Näyttely on esillä 11.9. saakka.

Pro Artibus -säätiön tuottama näyttely on taiteilijan ensimmäinen yksityisnäyttely vuonna 1980 pidetyn muistonäyttelyn jälkeen. Alkuvuodesta tämä näyttely oli esillä Galleria Elverketissä Tammisaaressa.

Näyttely esittelee taiteilijan monipuolisuutta: esillä on mm. ryijyjä, luonnoksia ja käyttötekstiilejä. Näyttelyn ryijyt ovat suurimmaksi osaksi yksityiskokoelmista, esimerkiksi Tuomas Sopasen mittavasta kokoelmasta. Designmuseon kokoelmista on tekstiilien ohella esillä harvoin julkisuudessa nähtyjä ryijyjen ja muiden tekstiilien luonnoksia.

Näyttelyn tuottaa Pro Artibus -säätiö ja sen kuraattorina toimii Juha-Heikki Tihinen.

Lisätietoja näyttelystä antavat:
Näyttelyn kuraattori Juha-Heikki Tihinen, Pro Artibus -säätiö, juha-heikki.tihinen at proartibus.fi<mailto:juha-heikki.tihinen at proartibus.fi>, p. 0400 688458 ja tutkija Anja Salminen, Vaasan kaupungin museot, anja.salminen at vaasa.fi<mailto:anja.salminen at vaasa.fi>, p. 040 6725415.


Tapahtumia

Näyttelyn ilmaispäivä on keskiviikkona 6.7.

Kesän ajan järjestetään miniryijy-työpajoja Pohjanmaan museolla tiistaisin klo 12 suomeksi ja klo 13 ruotsiksi. Työpajoissa valmistetaan oma miniryijy tulitikkuaskin avulla. Työpajat on tarkoitettu kaikenikäisille eivätkä vaadi aiempia taitoja ja siellä voi pistäytyä hetkeksi tai viipyä pidemmän aikaa. Osallistuminen sisältyy sisäänpääsymaksuun.

Lauantai 10.9 Tapahtumapäivä Pohjanmaan museolla


·     Klo 13–16 Työpajoja aikuisille ja lapsille

-  Aikuisille: Ryijyt – väri ja materiaali
Työpajassa ryijyjä lähestytään värin ja materiaalin näkökulmasta. Tarkoituksena on valaista ryijyjen suunnittelun luovaa prosessia, joka sisältää niin luonnoksia, väritutkielmia kuin materiaalikokeilujakin. Työpajoja ohjaavat kuvataiteilijat Erik Creutziger ja Magnus Strandberg.

-  MINIRYIJY nonstop-työpaja kaikenikäisille
Valmistetaan oma miniryijy tulitikkuaskin avulla. Nonstop-työpaja on kaikille avoin eikä vaadi aiempia taitoja. Työpajassa voi pistäytyä hetkeksi tai viipyä pidemmän aikaa.

-  Osallistuminen työpajoihin sisältyy museon sisäänpääsymaksuun. Ilmoittautumiset (vain aikuisille suunnattuun työpajaan) ja lisätiedot: kukka-maaria.kallio at vaasa.fi<mailto:kukka-maaria.kallio at vaasa.fi> tai p. 040 4830410.

·     Klo 16 Kirjan julkistaminen
Näyttelyn yhteydessä julkaistaan laaja ja informatiivinen julkaisu Uhra-Beata Simberg-Ehrströmistä. Hän oli omana aikanaan kansainvälisesti menestynyt ja suuren yleisön hyvin tuntema, mutta jonka taiteilijuus on hänen kuolemansa jälkeen jäänyt unohduksiin.
Tapahtumia koululaisille
Koulujen alettua kutsutaan erityisesti alakoulun tekstiilityö-ryhmiä näyttelyvierailulle. Heille järjestetään pedagogista ohjelmaa näyttelyssä viikolla 36.

Lisätietoja tapahtumista antaa: Kukka-Maaria Kallio, Vaasan kaupungin museot, p. 040 4830410, kukka-maaria.kallio at vaasa.fi<mailto:kukka-maaria.kallio at vaasa.fi>


Lehdistökuvat: https://www.dropbox.com/sh/t9fhuzyc3s2sxcz/AACLrPLEbs5CWBRwlpNIzLIEa?oref=e&n=530654206POHJANMAAN MUSEO
Museokatu 3, 65100 VAASA, p. (06) 325 3800, www.pohjanmaanmuseo.fi<http://www.pohjanmaanmuseo.fi>, avoinna: ti-su klo 10-17, maanantaisin suljettu. Pääsymaksu 7/5 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.-----------------------------------------------------------------------------------

MEDDELANDE                    15.6.2016


Textilkonst som sällan setts i Österbottens museum

I Österbottens museum öppnas 17.6.2016 en ny utställning: Uhra-Beata Simberg-Ehrström – textilkonstens förnyare. Simberg-Ehrström (1914-1979) är en av våra internationellt mest kända textilkonstnärer och hon var känd för sitt legendariska färgsinne. På utställningen visas Simberg-Ehrströms ryor bland annat ur privata samlingar samt annat material som belyser hennes konstnärsväg. Utställningen är framme till 11.9.

Utställningen, som producerats av Pro Artibus-stiftelsen, är konstnärens första privata samling sedan minnesutställningen som hölls år 1980. I början av året var den utställd i Galleri Elverket i Ekenäs.

Utställningen presenterar konstnärens mångsidighet: bl.a. ryor, skisser och brukstextilier visas. Ryorna kommer huvudsakligen från privata samlingar, till exempel Tuomas Sopanens omfattande samling. Från Designmuseets samlingar utställs vid sidan av textilier skisser till ryor och andra textilier som sällan har setts i offentligheten.

Utställningen produceras av Pro Artibus-stiftelsen och som dess kurator fungerar Juha-Heikki Tihinen.

Ytterligare upplysningar om utställningen ger:
Utställningens kurator Juha-Heikki Tihinen, Pro Artibus-stiftelsen, juha-heikki.tihinen at proartibus.fi<mailto:juha-heikki.tihinen at proartibus.fi>,
tfn 0400 688458 och forskare Anja Salminen, Vasa stads museer, anja.salminen at vaasa.fi<mailto:anja.salminen at vaasa.fi>, tfn 040 6725415.


Evenemang

Gratisdag till utställningen onsdag 6.7.

Under sommaren ordnas minirya-workshopar i Österbottens museum tisdagar kl. 12 på finska och kl. 13 på svenska. I workshoparna tillverkas en egen minirya med hjälp av en tändsticksask. Workshoparna är avsedda för alla åldrar och kräver inga tidigare kunskaper. I workshoparna kan man titta in en liten stund eller stanna längre. Deltagandet ingår i inträdesavgiften.

Lördag 10.9 Evenemangsdag i Österbottens museum


·     Kl. 13-16 Workshopar för vuxna och barn

─   För vuxna: Ryor – färg och material
I workshopen studeras ryorna utgående från färg och material. Avsikten är att belysa den kreativa planeringsprocessen för ryor, vilken innehåller såväl skisser, färgstudier som materialexperiment. Workshoparna leds av bildkonstnärerna Erik Creutziger och Magnus Strandberg.

─   MINIRYA-nonstop-workshop för alla åldrar
En egen minirya tillverkas med hjälp av en tändsticksask. Nonstop-workshopen är öppen för alla och kräver inga tidigare kunskaper. I workshopen kan man titta in en liten stund eller stanna längre.

─   Deltagandet i workshoparna ingår i museets inträdesavgift. Anmälningar (endast till workshopen som riktar sig till vuxna) och ytterligare information: kukka-maaria.kallio at vaasa.fi<mailto:kukka-maaria.kallio at vaasa.fi> eller tfn 040 4830410.

·     Kl. 16 Bokutgivning
I samband med utställningen ges en omfattande och informativ publikation om Uhra-Beata Simberg-Ehrström ut. Hon var under sin tid internationellt framgångsrik och välkänd bland den stora publiken, men hennes konstnärskap har fallit i glömska efter hennes död.
Evenemang för skolelever
Efter att skolorna har kommit i gång inbjuds i synnerhet lågstadiernas textilslöjdsgrupper att besöka utställningen. Inom utställningen ordnas pedagogiskt program för dem vecka 36.

Ytterligare information om evenemangen ger: Kukka-Maaria Kallio, Vasa stads museer, tfn 040 483 0410, kukka-maaria.kallio at vaasa.fi<mailto:kukka-maaria.kallio at vaasa.fi>


Pressbilder: https://www.dropbox.com/sh/t9fhuzyc3s2sxcz/AACLrPLEbs5CWBRwlpNIzLIEa?oref=e&n=530654206ÖSTERBOTTENS MUSEUM
Museigatan 3, 65100 VASA, tfn (06) 325 3800, www.pohjanmaanmuseo.fi<http://www.pohjanmaanmuseo.fi>, öppet: ti-sö kl. 10-17, måndagar stängt. Inträdesavgift 7/5 €, under 18-åringar gratis.Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta