[Nayttelyposti] Arkkitehtuurimuseon RAJALTA KOTIIN -kilpailun voitto jaettiin kolmen osallistujan kesken Suomeen, Italiaan ja Saksaan

Ilona Hildén ilona.hilden at mfa.fi
Mon Tammi 11 11:57:02 EET 2016Tiedote 11.1.2016


RAJALTA KOTIIN -KILPAILUN VOITTO JAETTIIN KOLMEN OSALLISTUJAN KESKEN SUOMEEN, ITALIAAN JA SAKSAAN


Turvapaikanhakijoiden asumiskysymyksiä ratkovassa Rajalta kotiin -kilpailussa jaettiin kolme ensimmäistä sijaa ja neljä kunniamainintaa. Ensimmäisen sijan jakavat ehdotukset nimimerkeillä 181081 (Saksa), 808389 Society lab (Italia) ja We house refugees (Suomi). Tulokset julkaistiin Arkkitehtuurimuseossa 11.1.2016 pidetyssä tilaisuudessa.


Arkkitehtuurimuseo järjesti Rajalta kotiin -kilpailun yhteistyössä Suomen arkkitehtiliitto SAFAn kanssa 19.10.–30.11.2015. Kilpailulla etsittiin ratkaisuja turvapaikanhakijoiden asumiseen ennen oleskelulupapäätöksen saamista ja pysyvämmän asumisen löytymistä. Kilpailuohjelma peräänkuulutti konkreettisia ratkaisuja, jotka tukevat pitkän ajan asumisen tavoitteita, ja joilla on positiivinen sosiaalinen vaikutus. Tuomaristoon kuului arkkitehtien lisäksi asiantuntijoita Sisäministeriöstä, Suomen Punaisesta Rististä ja Suomen Pakolaisavusta. Anonyymi kilpailu oli kaikille avoin.

Määräaikaan mennessä kilpailuun jätettiin yhteensä 93 kilpailusäännöt täyttävää ehdotusta. Ilmoittautuneissa edustettuina olivat mm. Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Ranska, Itävalta, Italia, Serbia, Espanja, Valko-Venäjä, Kiina, Indonesia, Yhdysvallat ja Brasilia. Kilpailun tuomaristo nosti seitsemän (7) parasta kilpailuehdotusta yläluokkaan. Näissä ehdotuksissa esitetyt ratkaisut tarttuivat tuomariston mukaan onnistuneesti kilpailun ydinkysymykseen ja erottuvat laadullisesti muista Voittajatyöt 181081 (Saksa), 808389 Society lab (Italia) ja We house refugees (Suomi) ovat sisäiseltä logiikaltaan kirkkaita ja yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan merkittäviä.

Tuomariston mukaan ehdotusten taso oli korkea ja kirjo monipuolinen. Ehdotusten laajuus vaihteli yksittäisestä rakennuksesta laaja-alaisiin kansallisiin kysymyksiin, tapauskohtaisista systeemisiin ratkaisuihin, uudisrakentamisesta olemassa olevien tilojen uusiokäyttöön, konkreettisista rakenteista digitaalisiin alustoihin ja sosiaalisista teknisiin ratkaisuihin. Useat ehdotuksista voidaan nähdä myös yleisemmin asuntopulan, rakentamisen laatuongelmien ja aluerakentamisen haasteiden ratkaisuyrityksinä. Asumiseen liittyviä moninaisia haasteita voidaan pyrkiä ratkaisemaan myös yhtäaikaisesti.

Arkkitehtuurimuseo esittelee kilpailun voittaneet työt Suomen paviljongin kesällä 2016 avautuvassa näyttelyssä Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa yhteistyössä Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kanssa.


RAJALTA KOTIIN ARKKITEHTUURIKILPAILUN KOLME VOITTAJAA


Nimimerkki: 181081 (Saksa)
Tekijät: Duy Tran, Lukas Beer, Ksenija Zdesar, Otto Beer

Tuomariston arvostelupöytäkirjasta:

•      Ehdotus keskittyy hyödyntämään tyhjillään olevien toimistotilojen uudelleenkäytön mahdollisuuksia turvapaikkahakijoiden kaikkiin alkuvaiheen eri majoittamistarpeisiin.
•      Lähtökohta hyödyntää olemassa olevaa rakennuskantaa, infrastruktuuria ja palveluverkkoa ja on siten perusteltu ja kestävä yhteiskunnallisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti
•      Selkeästi vaiheistettu asumisen ratkaisu, lähtien alkuvaiheen joustavasta soveltamisesta edeten pitkäkestoiseen asumisen ratkaisuun
•      Ehdotuksen esittämä yleispätevä ratkaisu on sovellettavissa erikokoisiin ja -luonteisin hankkeisiin eri puolella Suomea
•      Ehdotus haastaa miettimään käyttötapojen muutosta ohjaavien rakentamisnormien tarkoituksenmukaisuutta


Nimimerkki: 808389 (Italia)
Ehdotuksen nimi: Society Lab
Tekijät: Cecilia Danieli, Omri Revesz, Mariana Riobom

Tuomariston arvostelupöytäkirjasta:

•      Mobiilisovellus-konsepti, jonka avulla asuntojen tarve ja saatavuus saadaan kohtaamaan
•      Innovatiivinen ja taloudellisesti tehokas lähestymistapa, joka ei edellytä uudisrakentamista ja on siten resurssitehokas
•      Mobiilisovellus tuo asumisen lisäksi ratkaisuja myös elämän muihin tärkeisiin kohtaamistarpeisiin, kuten työpaikan löytämiseen, kielen oppimiseen sekä yhteisön löytämiseen.
•      Antaa hyvät mahdollisuudet turvapaikanhakijoitten integroitumiseen yhteisöön ja yhteiskuntaan kotoutumiselle.
•      Lähtökohtana ovat kaupungeissa ja kunnissa valmiiksi tarjolla olevat asunnot.
•      Ehdotuksen sensitiivinen ajatus humaanien tavoitteiden kokonaisvaltaisista tarpeista on hyvin oivallettu.
Nimimerkki: We house refugees (Suomi)
Tekijät: Milja Lindberg, avustajana Christopher Erdman, Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy

Tuomariston arvostelupöytäkirjasta:

•      Asuntotuotantoon keskittyvä kannustinpohjainen konsepti, jonka tavoitteena on mahdollistaa vaihtelevien sivuasuntojen tuottaminen ja haastaa rakennusnormien uudistamiseen.
•      Mahdollisuus saavuttaa suuria systeemisiä vaikutuksia normimuutosten kautta.
•      Tarjoaa helpotusta asuntopulaan lisäämällä tulevaisuudessa rakennettavien vuokra-asuntojen rakennuskannan kapasiteettia vastaamaan asumisen hetkellisiin muutoksiin.
•      Lisää rakennetun asuntokannan joustavuutta ja kykyä vastata yhteiskunnallisiin muutoksiin.
•      Asuntojen jaettavuus vastaa nykyistä paremmin yksilöiden ja perheiden elämänvaiheiden muuttuviin asumistarpeisin.
•      Tuleva majoituskapasiteetti on sisäänrakennettu asuntotuotantoon, mikä samalla edistää kotoutumista.


KUNNIAMAININNAT

Kunniamaininnan ansainneiden ehdotusten esittämät ideat ja suunnitelmat ovat tuomariston mukaan ”poikkeuksellisen ansiokkaita” tai niissä esitetyt ajatukset ”poleemisuudessaan yhteiskunnallista keskustelua herättäviä”. Tuomariston mukaan ehdotuksissa ”esiintyy myös sisäistä jännitettä ja seurannaisvaikutusten kaksijakoisuutta”. Tämän vuoksi tuomaristo päätyi näiden neljän (4) ehdotuksen kohdalla kunniamainintoihin.

Nimimerkki: 0414 (Espanja, Ranska)
Tekijät: PAN 14: Romain Minod, Ruben Salvador Torres, Hani Jaber Ávila, Héctor Muñoz Mendoza, Daniel Millor Vela, Ricardo Mayor Luque (D.A.T. Pangea Design for Architectural Territories; Quatorze)

Nimimerkki: Helsinkikasbah (Suomi)
Tekijät: Harri Ahokas, Tomi Laine, Akseli Leinonen, Nikolai Rautio, Matias Saresvuo. Avustaja Pekka Huima

Nimimerkki: Rajalta kouluun (Suomi)
Tekijät: Ville-Pekka Ikola, Tuomas Niemelä, Antti Karsikas ja Kalle Vahtera, alt Arkkitehdit Oy
Avustajat: TEHAS ry

Nimimerkki: Start with a roof (Suomi)
Tekijät: Satoshi Ohtaki


RAJALTA KOTIIN –TUOMARISTO

Marco Steinberg, arkkitehti, juryn puheenjohtaja
Kadar Gelle, ohjaaja, Suomen Pakolaisapu ry
Mikko Heikkinen, arkkitehti SAFA
Petri Kaukiainen, toiminnanjohtaja, Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri
Jenni Lautso, arkkitehti SAFA
Samuli Miettinen, arkkitehti SAFA
Sirkku Päivärinne, johtaja, maahanmuutto-osasto, sisäministeriö

Tuomariston työtä tukevana asiantuntijana toimi arkkitehti BA Yasser Almaamoun.


MUUT TAPAHTUMAT

Keskiviikko 3.2.2016 kello 15, Astoria-sali, Iso Roobertinkatu 14
Arkkitehtuurin päivän seminaari: Koteja kaikille
Arkkitehtuurin päivän seminaarissa esitellään Rajalta kotiin -kilpailun satoa.
Varaa paikkasi maksuttomassa seminaarissa<https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1041069&SID=5f086f4a-f73c-401c-bf49-1301ef744e8e&dy=700787682>.


–

Ilona Hilden
Tiedottaja
+358 (0)45 7731 0468
Ilona.hilden at mfa.fi<mailto:Ilona.hilden at mfa.fi>

Arkkitehtuurimuseo
Kasarmikatu 24
00130 Helsinki
Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta