[Nayttelyposti] Maija Blåfield: Kulta-aika 6 / Suomen valokuvataiteen museo, Prosessi-tila 24.1.-4.5.2014

Erja Salo erja.salo at fmp.fi
Pe 24.Tammi. 11:37:49 EET 2014


Maija Blåfield: Kulta-aika 6
Suomen valokuvataiteen museo, Prosessi-tila
24.1.–4.5.2014

Tiedotuskuvat: www.valokuvataiteenmuseo.fi

Kulta-aika 6 kertoo pieniä tarinoita ja päästää katsojan vierailemaan
kuvissa, jotka kertovat useimmiten aivan muusta kuin siitä, mitä niillä on
haluttu tallentaa.

Toisiinsa alunperin liittymättömistä dokumentaarisista kohtauksista kasvaa
matka hyviin juttuihin, unohtuneisiin sattumiin ja uudelleenkuviteltuihin
hetkiin. Lisäksi nähdään pari tarkkaa muistikuvaa, kuullaan kaksi satua ja
saadaan ilmoitus siitä, kuinka monta tuntia videokuvaa ihminen on kuluneen
historiansa aikana kuvannut.

Videoteosten sarja Kulta-aika 6 pohjautuu Maija Blåfieldin reilun
viidentoista
vuoden varrella kuvaamaan dokumentaariseen kuvamateriaaliin, jonka hän oli
jättänyt vuosiksi katsomatta ja odottamaan. Unohtaminen ja kuluneen ajan
luoma etäisyys toimivat työvälineinä mahdollistaen uuden näkökulman
tallenteissa piileskelevään sisältöön.

Teoksen kautta Blåfield on pohtinut henkilökohtaisesta näkökulmasta oman
ympäristön kuvallisen tallentamisen merkitystä ja sitä, mikä
kuvatallenteessa lopulta on merkityksellistä. ”Materiaali on minulle
samanaikaisesti reliikki, jäte, aarre ja taakka”, Blåfield toteaa. "Mutta
onneksi on tarinoita".

Kulta-aika on prosessina rakentuva ja täydentyvä videoteosten sarja. Sarjan
ensimmäinen osa valmistui keväällä 2012. Näyttely on KULTA-AIKA 6:n
ensiesitys.

Maija Blåfield (s.1973) on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka työskentelee
liikkuvan kuvan ja valokuvan keinoin. Hänen teoksensa tutkivat fantastista
todellisuutta. Ne ovat usein havaintoja toisesta maailmasta, joka paljastuu
hetkellisesti onnekkaalle katsojalle arkisen esteettisen ympäristön lomassa.
Blåfield yhdistää teoksissaan dokumentaarisuutta ja fiktiota. Hän valmistui
Kuvataideakatemiasta 2004 ja hänen teoksiaan on nähty sekä kotimaassa että
kansainvälisesti näyttelyissä, elokuvafestivaaleilla ja televisiossa.

Teoksen toteutusta ovat tukeneet AVEK, Taiteen edistämiskeskus ja Alfred
Kordelinin säätiö.

www.maijablafield.com

Suomen valokuvataiteen museon Prosessi-tilan näyttelyihin on vapaa pääsy.
Yleisöopastukset sunnuntaisin klo 13. Keskusteluopas paikalla näyttelyissä
sunnuntaisin klo 14–15ja keskiviikkoisin klo 11.15–11.45. Vapaa pääsy.

Opastusten ja työpajojen varaukset: workshop at fmp.fi,  puh. 09-6866 3621,
ti–pe klo 9–12

Lisätietoja näyttelystä, yleisötyöstä, opastuksista, työpajoista ja
ohjelmistosta: Yleisötyövastaava Erja Salo, 044 270 6216, erja.salo at fmp.fi

Näyttely avoinna ti–su klo 11–18, ke 11–20. Vapaa pääsy.
Suomen valokuvataiteen museo, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, 00180
Helsinki. Info 09-6866 3621. www.valokuvataiteenmuseo.fi

Maija Blåfield: Guldålder 6
Finlands fotografiska museum, Processrummet
24.1–4.5.2014
Pressbilder: www.valokuvataiteenmuseo.fi

Guldålder 6 består av små berättelser och låter betraktaren vistas i
bilderna, som oftast berättar om nånting helt annat än det de ämnade
dokumentera.

Från ursprungligen fristående, dokumentära scener, växer färden mot goda
ting, glömda tillfälligheter och på nytt föreställda ögonblick. Dessutom ser
vi ett par exakta minnesbilder, hör två sagor och får motta en rapport om
hur många timmar videofilm människan under sin historia har skapat.

Guldålder, en serie videoverk, bottnar i ett dokumentärt bildmaterial som
Maija Blåfield filmat under femton års tid och sedan lämnat otittat och
väntande i flera år. Glömskan och distansen som skapats av tiden som gått
utgör arbetsredskapen och möjliggör ett nytt perspektiv på det innehåll som
gömmer sig i inspelningarna.

I verket har Blåfield funderat, från ett personligt perspektiv, på
betydelsen av att visuellt förvara den egna omgivningen och på vad som
slutligen är det betydelsefulla i inspelningen. “Materialet är för mig
samtidigt en relik, ett avfall, en skatt och en börda”, konstaterar
Blåfield. “Men lyckligtvis så finns berättelser”.

Guldålder är en serie videoverk vars process är påbyggande och
kompletterande. Seriens första del blev färdig våren 2012. Utställningen är
premiär för Guldålder 6.

Maija Blåfield (f.1973) är en bildkonstnär från Helsingfors som arbetar med
rörliga bilder och fotografier. Hennes verk undersöker en fantastisk
verklighet. De är ofta iakttagelser av en annan värld, som för ett ögonblick
öppnar sig för den lyckosamma betraktaren i en vardagligt estetisk miljö.
Blåfield kombinerar det dokumentära och det fiktiva i sina verk. Hon
utexaminerades från Bildkonstakademin 2004 och hennes verk har visats både i
hemlandet och internationellt på utställningar, på filmfestivaler och i
television.

www.maijablafield.com

Verkets framställande har fått stöd av AVEK, Centret för konstfrämjande och
Alfred Kordelins stiftelse.

Guidningar: Guidning för allmänheten på finska söndagar klockan 13. En
samtalsguide finns på plats under utställningen söndagar kl. 14–15.
Förmiddagsguidning onsdagar kl. 11.15–11.45. Fritt inträde.

Bokade guidningar och workshops: workshop at fmp.fi, +358 9 68663621

Mer information om utställningen, publikarbete, guidningar och program: Chef
för publikarbetet Erja Salo, 044 270 6216, erja.salo at fmp.fi

Utställningen öppna ti–sö kl. 11–18, ons 11–20. Fritt inträde. Finlands
fotografiska museum, Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsingfors.
Info 09-6866 3621. www.valokuvataiteenmuseo.fi/sv