[Nayttelyposti] ITÄ-AASIAN VIDEOIKKUNA: TOKIO 07.02.2014 – 25.05.2014 PORIN TAIDEMUSEOSSA

Hovi-Assad Pia pia.hovi-assad at pori.fi
To 23.Tammi. 08:42:05 EET 2014


ITÄ-AASIAN VIDEOIKKUNA / EAST ASIAN VIDEO FRAMES: TOKIO
07.02.2014 – 25.05.2014
Kuraattori: Minna Valjakka

Hongkong, Tokio ja Soul ovat kansainvälisesti tunnettuja innovatiivisina metropoleina, joiden
sykkeessä kulttuurin, taiteen ja suunnittelun eri muodot kukoistavat monipuolisessa
vuorovaikutuksessa toisiinsa. Kuinka nykytaide ilmenee ja vaikuttaa kyseisissä kaupungeissa
nykyään? Mitä uusia toiminnan muotoja, taidesuuntauksia ja tyylejä paikalliset toimijat
kehittävät? Tammikuussa 2013 alkanut kolmivuotinen videoprojekti käsittelee taiteeseen liittyviä
ilmiöitä eri tekijöiden ja toimijoiden näkökulmasta. Vuonna 2014 keskitytään tarkastelemaan
Tokion nykytaiteen muotoja, instituutioita ja taiteilijoita.

Etenkin 1990-luvulta alkaen taloudelliset vaihtelut sekä globaalin nykytaiteen kentän jatkuvat
muutokset heijastuvat myös Tokiossa. Japanilaiseen nykytaiteeseen perehtyneet museot,
galleriat sekä voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ovat viime vuosina aktiivisesti kehittäneet
toimintaa ja tiloja, jotka edesauttavat nykytaiteen tunnettavuutta niin kotimaassa kuin
ulkomaillakin. Nuoremman sukupolven taiteilijat vastaavat globalisaation haasteisiin esimerkiksi
luomalla teoksia, jotka pyrkivät välttämään japanilaisen ja länsimaisen kulttuurin
vastakkainasettelua sekä kyseenalaistavat käsityksiämme taiteen arvottamisesta. He myös
kehittävät uusia, kaupunkitilassa ilmeneviä taiteen muotoja koettaen tuoda nykytaiteen
konkreettisemmin osaksi arkielämää.

Tokion nykytaiteeseen tutustuminen aloitetaan taideinstituutioiden ulkopuolelta. 1980-luvun
loppupuolelta lähtien nykygraffitin ja katutaiteen muodot ovat asteittain muodostuneet osaksi
kaupunkitilaa. Vaikka inspiraationa toimivat aluksi New Yorkin graffitityylit, ovat paikalliset tekijät
aktiivisesti kehittäneet omaperäisiä ilmaisumuotoja luoden elinvoimaisen ja monipuolisen
urbaanin taiteen kentän. Vuonna 2010 Studio Rarekwain (SRK) muodostavat Ryo Sanada ja
Suridh Hassan tekivät ensimmäisen japanilaiseen graffitiin perehtyvän dokumentin, RackGakin.
Monipuolinen haastattelu- ja kuvamateriaali tuo esille, kuinka paikalliset graffitin tekijät kokevat
Tokion. Kevään toinen osuus (1.4.-25.5.) tuo ajankohtaisen näkökulman taiteen ilmenemisestä
kaupunkitilassa nykyään. Free Art Friday Tokyon toimintaan perehtyvä, yhteisön itsensä
alkuvuodesta 2014 tekemä dokumentti esittelee kansainvälisen liikkeen paikallisen osaston
toimintaa.

Yhteistyössä: The SRK ja Free Art Friday Tokyo

Lisätietoja:
Porin taidemuseo, Eteläranta, 28100 Pori, puh. 02 621 1080 /1081, www.poriartmuseum.fi
Näyttelyamanuenssi Pia Hovi-Assad, puh. 044 701 1089, pia.hovi-assad at pori.fi
Kuraattori, FT, Minna Valjakka, minna.valjakka at helsinki.fi