[Nayttelyposti] Riitmotti ja sapluuna -näyttely Porvoon museossa

Synnove.Bergholm-Kullstrom at porvoonmuseo.fi Synnove.Bergholm-Kullstrom at porvoonmuseo.fi
Ti 22.Tammi. 14:19:00 EET 2013


Riitmotti ja sapluuna - Rakentaminen ja asuminen isomummun aikaan 

kiertonäyttely Porvoon museon Holmin talossa 23.1.-14.4.2013Ritmått och schablon - Att bygga och bo på mormors mors tid

Ambulerande utställning i Borgå museums Holmska gården 23.1-14.4.2013

 Holmin talossa avautuu uusi näyttely 23.1.2013, joka kertoo perinteisestä hirsirakentamisesta ja asumisesta 1800-luvun loppupuolella. Tekstien, esineiden ja valokuvien avulla tutustutaan vanhempaan rakentamiseen ja sisustukseen.

 

Näyttely kertoo puun työstöstä hirreksi, hirsirakentamisen tekniikasta ja periaatteista sekä asuinrakennusten materiaalien muutoksista - pärekattojen vaihtumisesta tiilikatoiksi, savuisten tuvan seinien paperoimisesta tapeteilla, lankkulattioiden maalaamisesta. Huomio kiinnittyy niihin vanhoihin viisauksiin, jotka perinteiseen hirsirakentamiseen liittyvät. Yli satavuotias hirsirakennushan ei voi olla huonosti rakennettu, muutenhan se olisi jo hävinnyt.

 

Näyttely esittelee materiaaleja, jotka liittyvät perinteiseen rakentamiseen ja asumiseen niin sisällä kuin ulkona. Esillä on eri aikakausien rakentamiseen liittyviä työvälineitä, sekä ikkunoita, lukkoja, tapetteja ja kaakeleita.

 

Näyttelyn yhteydessä järjestetään perinnerakentamisen eri puoliin keskittyvä luentosarja, jossa luennoitsijoina on alan huippunimiä Panu Kailasta Pekka Hornamoon. Luentosarjan järjestäjät ovat SILMU ry / Rakennusperinteen vaaliminen hanke ja Porvoon museo.

 

Turun museokeskus on koonnut kiertonäyttelyn, jonka Porvoon museo on täydentänyt.

 

Porvoon museo, Holmin talo 23.1.-14.4.2013 ke-su 12-16

Välikatu 11, Porvoo

www.porvoonmuseo.fi

  

En ny utställning som berättar om traditionellt uppförande av timmerhus och boende under slutet av 1800-talet öppnas i Holmska gården 23.1.2013. Med hjälp av texter, föremål och fotografier kan man bekanta sig med gammalt byggande och inredningar.

 

Utställningen berättar om bearbetning av träd till stock, om tekniken och principerna vid timmerbygge samt förändringarna av byggmaterialet för bostadshus - hur spåntaken blev tegeltak, om beklädning av rökiga stugväggar och om målandet av golvplankor. Uppmärksamheten fästs vid gamla visdomar, som hör samman med det traditionella timmerbyggandet. En över hundra år gammal stockbyggnad kan inte vara dåligt byggd, annars hade den inte längre funnits kvar.

 

Utställningen presenterar material, som är förknippade med det traditionella byggandet och boendet såväl utomhus som inomhus. Utställda är fönster, lås, tapeter och kakel från olika tidsperioder.

 

I samband med utställningen arrangeras en föreläsningsserie som koncentrerar sig på frågor kring byggnadsvård. Föreläsarna är ledande experter inom facket allt från Panu Kaila till Pekka Hornamo. Föreläsningsserien arrangeras av SILMU ry / Rakennusperinteen vaaliminen hanke och Borgå museum.

 

Åbo museicentral har sammanställt den ambulerande utställningen, vilken Borgå museum har kompletterat.

 

Borgå museum, Holmska gården 23.1-14.4.2013 on-sö 12-16

Mellangatan 11, Borgå

www.porvoonmuseo.fi

lisätietoja / tilläggsuppgifter:

Synnöve Bergholm-Kullström

Porvoon museo, Raatihuoneenkatu 21, 06100 Porvoo

019-5747523

synnove.bergholm-kullstrom at porvoonmuseo.fi


Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta