[Nayttelyposti] PINTAA SYVEMMÄLTÄ 01.02. - 26.05.2013 PORIN TAIDMEUSEO

Pia Hovi-Assad Pia.Hovi-Assad at pori.fi
Ti 15.Tammi. 10:35:27 EET 2013


PINTAA SYVEMMÄLTÄ. Maire Gullichsen ja modernismi -sarja 
JYRKI RIEKKI, KAUKO LEHTINEN, MAILIS SARALEHTO REKOLA
01.02. - 26.05.2013 / Projektihuone
Kuratointi ja toteutus: Yhteistyössä Porin taidemuseon näyttely- ja pedagoginen 
yksikkö 

Maire Gullichsen ja modernismi -sarjassa on useamman vuoden ajan tarkasteltu 
uusista ja osin kokeellisistakin näkökulmista käsin Maire Gullichsenin taidesäätiön 
kokoelmien kautta avautuvia modernismin murroskausia suomalaisessa 
kuvataiteessa. Näyttelyissä modernismin perinne rinnastuu kotimaisten ja 
kansainvälisten nykytaiteilijoiden teoksiin Porin taidemuseon tallennekokoelmista.

PINTAA SYVEMMÄLTÄ -näyttely esittelee taiteilijoita, joiden teoksissa on 
surrealismin perinteestä muistuttavia tyylillisiä piirteitä. Kauko Lehtinen edustaa 
taiteilijasukupolvea, joka sai ensi kosketuksen surrealismiin turkulaisen 
modernismin kautta 1950-luvulla. Jyrki Riekki ja Mailis Saralehto Rekola ovat 
nykytaiteen kentällä toimivia taiteilijoita, joiden työskentelyä monet surrealismille 
ominaiset piirteet soveltuvat kuvaamaan. Kyse ei ole elämän metafyysisistä 
pohdinnoista, vaan teosten lihallisesta läsnäolosta, hämmennyksestä ja 
outoudesta, joka nousee esiin muotojen deformaatioista sekä materiaalien käytöstä 
ja yllättävistä rinnastuksista. 

Surrealismi-termiä käytetään usein väljästi kuvaamaan jotakin outoa, 
epätodellista tai järjellä selittämätöntä. Taidesuuntauksena surrealismin juuret 
ovat kirjallisissa piireissä, joista se laajeni kansainväliseksi avantgardeliikkeeksi 
läpäisten myös kuvataiteen, elokuvan ja musiikin. Innoitusta haettiin unista ja 
alitajunnan syövereistä. Surrealismin historiasta löytyy tyylillisesti hyvinkin 
erilaisia taiteilijoita. Suomen taiteessa surrealismilla ei ole selkeää paikkaa ja sen 
tunnusmerkit hajaantuivat moniin eri suuntauksiin ja taiteilijoihin. Yhteyttä 1920-
luvulla syntyneeseen pariisilaiseen surrealismiin on vaikea löytää. Ensi kerran 
surrealismi liitettiin mm. Edwin Lydéniin ja Turun koulun modernismiin 1930-
luvulla, myöhemmin Otto Mäkilään. Turkulainen modernismi oli maaperä myös 
Kauko Lehtisen taideuran kehitykselle.   

Kauko Lehtinen (1925-2012) irtaantui realistisesta maalaustyylistä 1950-luvulla 
Picasson vaikutuksesta. Muutokset näkyivät selkeimmin Lehtisen henkilökuvissa. 
Lehtisen värisevällä viivalla toteutetut figuurit ja tapahtumat johdattavat helposti 
surrealistisiin tulkintoihin. Lehtinen ei kuitenkaan työskennellyt surrealistien 
tavoin tottelemalla automaattisesti mielen liikkeitä. Hän oli kiinni konkreettisessa 
maailmassa ja tekemistä ohjasi mielen ja käden tiukasti kontrolloitu yhteistyö. 
Teoksista huokuva irrationaalisuuden vaikutelma syntyykin tietoisesta, 
välittömään ja spontaaniin ilmaisuun pyrkivästä työskentelytekniikasta. 

Jyrki Riekin (1976) taide rimpuilee kaikkia mahdollisia konventioita ja raja-aitoja 
vastaan. Teokset ovat kollaasinomaisia, eri taiteenaloja ja populaarikulttuurin 
kuvastoa räikeästi yhdisteleviä ja nyky-yhteiskuntaa voimakkaasti kommentoivia. 
Maalausten voima kumpuaa estotta syvältä ihmisen tiedostamattomasta ja 
synnyttää yllättävän, joskus nykyihmistä hämmentävänkin maailman. Eteemme 
aukeaa kuvia, jotka voivat olla välähdyksiä pahimmasta painajaisesta tai 
todellisesta maailmasta. Värimaailma hyökyy katsojan yli ja herättää tunteita.   

Mailis Saralehto Rekola (1976) käyttää teoksissaan eri tekniikoita ja materiaaleja. 
Teoksissa ovat usein samanaikaisesti läsnä materian orgaanisuus ja 
epäorgaanisuus, menneisyys ja nykyisyys, fiktio ja todellisuus, jotka synnyttävät 
mielenkiintoisia, osin ristiriitaisia merkityksiä. Katsojan mieltä eri suuntiin 
repivät teokset näyttävät, miten rumuus voikin olla kaunista, tai miten materiaalin 
kovuudesta syntyy herkkyys ja hauraus. Teokset koskettavat usein ihmisen 
perustunteita kuten pelkoa ja kauhua, joihin samalla kätkeytyy tunne 
kauneudesta ja elämän hauraudesta. 

BONUS-opastus / 27.02. kello 18 / haastateltavana kuvataiteilija Jyrki Riekki. 
Vapaa pääsy.

Lisätietoja: museolehtori mirja.ramstedt-salonen at pori.fi / 044701 1119 / 
näyttelyamanuenssi pia.hovi-assad at pori.fi / 044701 1089.


Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta