[Nayttelyposti] 11-kollektiivi: Suomi / Finland, Suomen valokuvataiteen museo, Prosessi-tila 15.2.-19.5.2013

Erja Salo erja.salo at fmp.fi
To 14.Helmi. 12:40:23 EET 2013


se nedan för svensk text / see below for english text

11-kollektiivi: SUOMI / FINLAND
Suomen valokuvataiteen museo, Prosessi-tila
15.2. - 19.5.2013
Tiedotuskuvat:
http://arttum.kuvat.fi/kuvat/Tiedotekuvat+11/
http://www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/nayttelyt/tulevat#suomi--finland

”Me Suomi-kuvasarjan tekijät edustamme freelancer-sukupolvea.
Sananmukaisesti työmme on vapaa harhailu. Freelancer-valokuvaaja, onko
mitään kliseisempää 2010-luvun ammattia? Matkustamme sinne tänne. Nukumme
riippumatossa balilaisen lippaluolan alla, syömme modernia indonesialaista
katuruokaa Singaporessa, juomme Jäger-pommeja Verbierissä. Meille ihmeet
ovat arkipäivää. Aikakautemme ja ammattimme on tehnyt meistä sinne tänne
sinkoilijoita. Onko syntynyt tilanne, jossa Suomi näyttää kaukaiselta ja on
meille se viimeinen kohde. Ehkä freelancer-sukupolvi tarvitsee matkan Balin
sijaan kotimaahansa.”

Yksitoista valokuvaajaa lähti etsimään Suomea. Löytyi lasten luontoretket,
kansantaudit, Lappeenrannan venäläiset, huoneeseen suljettu mies,
kansallismaisema, tsetseenipakolaiset, Johanna Tukiainen, kuolema, koti,
rauhanturvaajat ja joulupukki. Joukko erilaisia aiheita muodostaa kollaasin
vapaamatkustajasukupolven Suomi-kuvasta. Kuvasarja katsoo maata
yksityiskohtien kautta. Se kokoaan yhteen kirjon kliseitä ja yllätyksiä.

11-kollektiivi ovat valokuvaajat: Ossi Ahola, Rami Hanafi, Touko Hujanen,
Miisa Kaartinen, Evelin Kask, Meeri Koutaniemi, Konsta Leppänen, Arttu
Muukkonen, Sakari Piippo, Aleksi Poutanen ja Maija Tammi.

11-kollektiivin kotisivut: www.yksitoista.fi

Näyttelyyn liittyy suunnittelutoimisto Tsto:n kanssa yhteistyössä toteutettu
lehti, joka on myynnissä museokaupassa.
Näyttelyyn liittyvä mediakasvatusoppimateriaali www.valokuvataiteenmuseo.fi
(25.2. alkaen)

Suomen valokuvataiteen museon Prosessi-tila on vuodesta 2013 alkaen
tarkoitettu näyttelyille ja hankkeille, joissa valokuvaa tai muita
linssipohjaisia medioita käytetään dokumentaarisen kuvan tai tutkimuksen
välineenä. Uudella linjauksella halutaan vahvistaa dokumenttivalokuvauksen
ja kuvajournalismin asemaa museon näyttelypolitiikassa sekä mediakasvatuksen
osuutta yleisötyössä.

Ohjelmisto:
Keskiviikkona 27.2. klo 17-18: FL, opettaja, freelance-valokuvaaja Mari
Pienimäki: Työkaluja journalististen valokuvien tulkintaan. Vapaa pääsy.
11-kollektiivin kuvaajia paikalla kertomassa näyttelystä luennon jälkeen
keskiviikkona 27.2. klo 18.30–19.30. Vapaa pääsy.

Yleisöopastukset: Suomenkielinen yleisöopastus sunnuntaisin kello 13.
Aamupäiväopastus näyttelyihin keskiviikkoisin klo 11.15–11.45. Opastusten ja
työpajojen varaukset:
Lotta Djupsund, puh. 044 079 3156, ti–pe klo 10–13 tai lotta.djupsund at fmp.fi


Lisätietoja näyttelystä, yleisötyöstä, opastuksista, työpajoista ja
ohjelmistosta: Museolehtori Erja Salo p. 044 270 6216, erja.salo at fmp.fi.

Näyttely avoinna ti–su klo 11–18, ke klo 11–20. Näyttelyyn on vapaa pääsy.
Suomen valokuvataiteen museo, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G
(Postiosoite: Tallberginkatu 1 C 85), 00180 Helsinki. Info 09-6866 3621.
www.valokuvataiteenmuseo.fi


11-kollektivet: FINLAND
Finlands fotografiska museum, Processrummet
15.2.–19.5.2013
Presskonferens torsdagen den 14 februari kl. 11. Vernissage torsdagen 14.2.
kl. 17–19. Välkommen!
Pressbilder:
http://arttum.kuvat.fi/kuvat/Tiedotekuvat+11/
http://www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/nayttelyt/tulevat#suomi--finland


”Vi som har gjort bildserien Finland representerar en frilansgeneration.
Vårt arbete består bokstavligen av fritt vandrande. En frilansfotograf,
finns det något mer klichéartat yrke på 2010-talet? Vi reser hit och dit. Vi
sover i en hängmatta under en balinesisk grotta, vi äter modern indonesisk
gatumat i Singapore och dricker Jägerbomb i Verbier. För oss är undren
vardag. Vår tid och vårt yrke har gjort oss till resenärer som slungas hit
och dit.  Det har uppstått en situation där Finland verkar avlägset och är
det sista målet för oss. Kanske frilansgenerationen behöver en resa till
hemlandet i stället för till Bali.”

Elva fotografer började leta efter Finland. Vad vi hittade var naturutfärder
för barn, folksjukdomar, ryssar i Villmanstrand, en man instängd i ett rum,
ett nationallandskap, tjetjenflyktingar, Johanna Tukiainen, döden, hemmet,
fredsbevarare och julgubben. En mängd olika teman bildar ett kollage av
fripassagerargenerationens Finlandsbild. Bildserien betraktar landet via
detaljerna. Den samlar ett spektrum av klichéer och överraskningar.

11-kollektivet är: Ossi Ahola, Rami Hanafi, Touko Hujanen, Miisa Kaartinen,
Evelin Kask, Meeri Koutaniemi, Konsta Leppänen, Arttu Muukkonen, Sakari
Piippo, Aleksi Poutanen och Maija Tammi.

11-kollektivets hemsida: www.yksitoista.fi

Material för mediafostran i anknytning till utställningen (på finska).
www.valokuvataiteenmuseo.fi (fr.o.m 25.2.)

Processrummet vid Finlands fotografiska museum är från början av år 2013
ämnat för utställningar och projekt som faller inom dokumentarismens genre.
Den nya profilen är till för att förstärka den dokumentära fotografins och
bildjournalistikens position i muséets utställningspolitik, och göra
mediafostran till en större del av publikverksamheten.

Program (på finska): Onsdag 27.2. kl. 17–18: FL, lärare, freelance-fotograf
Mari Pienimäki: Redskap för journalistisk bildanalys av fotografier. Fritt
inträde.
Fotografer från 11-kollektivet berättar om utställningen efter föreläsningen
på onsdag 27.2. kl. 18.30–19.30. Fritt inträde.

Guidningar: Guidning för allmänheten på finska söndagar klockan 13. En
samtalsguide finns på plats under utställningen söndagar kl. 14–15.
Förmiddagsguidning onsdagar kl. 11.15–11.45. Bokade guidningar och
verkstäder: Lotta Djupsund, 044 0793156 eller lotta.djupsund at fmp.fi


Mer information om utställningen, publikarbetet, guidningar, verkstäder och
program: Museilektor Erja Salo, 044 270 6216, erja.salo at fmp.fi

Utställningen är öppen ti–sö kl. 11–18, ons kl. 11–20. Fritt inträde.
Finlands fotografiska museum, Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G,
(Postadress: Tallbergsgatan 1 C 85), 00180 Helsingfors. Info 09-6866 3621.
www.valokuvataiteenmuseo.fi

11-collective: FINLAND
The Finnish Museum of Photography, Process Space
Press briefing on Thursday 14.2. at 11:00. Opening 14.2. at 17-19. Welcome!

Press Photos:
http://arttum.kuvat.fi/kuvat/Tiedotekuvat+11/
http://www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/nayttelyt/tulevat#suomi--finland

“We, the creators of the Finland series of photographs, represent the
freelancer generation. Our work is, literally, free roaming. A freelance
photographer – is there a more clichéd 2010s occupation? We travel hither
and thither. You will find us sleeping in a hammock in a rock shelter in
Bali, eating modern Indonesian street food in Singapore, or downing
Jägerbombs in Verbier. Miracles are commonplace to us. The time we live in
and the work we do have made us restless globetrotters. We may be witnessing
a situation in which Finland seems distant, presenting itself as our last
destination. Perhaps what the freelance generation needs is a trip to its
home country, instead of to Bali.”

Eleven photographers went to look for Finland. They discovered children's
nature trips, national diseases, Russians in Lappeenranta, a man shut away
in a room, a national landscape, Chechen refugees, Johanna Tukiainen, death,
home, peacekeepers and Santa Claus. A number of different subjects form a
collage that reflects the view of Finland held by the free-rider generation.
The series of photographs looks at the nation through details, bringing
together a variety of clichés and surprises.

11-collective are: Ossi Ahola, Rami Hanafi, Touko Hujanen, Miisa Kaartinen,
Evelin Kask, Meeri Koutaniemi, Konsta Leppänen, Arttu Muukkonen, Sakari
Piippo, Aleksi Poutanen and Maija Tammi.

11-collective web site: www.yksitoista.fi
11-collective magazine by creative agency Tsto can be bought in the museum
shop.


>From 2013, the Process space will be dedicated to exhibitions and projects
that make documentary images or do research using photographs or other
lens-based media. The aim is to give documentary photography and
photojournalism greater prominence in the Museum’s exhibition policy, and to
expand the media-education aspect of audience-development work.

Meet the artists: Wednesday 27.2. at 18.30–19.30. Free entrance.

Guided tours: Public free-of-charge guided exhibition tours (in Finnish):
Sundays 13; Morning guided exhibition tours Wednesdays 11.15–11:45,
conversational exhibition guide: Sundays 14–15. Museum entrance fee.

To book guided tours or workshops: Lotta Djupsund, +358 44 0793156, Tue-Fri
10–13 or lotta.djupsund at fmp.fi.

Further information on exhibition`s in Process space, workshops, guided
tours and public program:
Educational curator Erja Salo, +358 44 2706216, erja.salo at fmp.fi


Exhibition is open Tue–Sun, 11–18 Wed, 11–20. Free entrance.
The Finnish Museum of Photography, Cable Factory, Tallberginkatu 1 G, 00180
Helsinki
tel. +358 9 6866 3621 / fmp at fmp.fi /  www.valokuvataiteenmuseo.fi/en
Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta