[Nayttelyposti] Vankila tien päässä - Konnunsuon vankila 1918-2011 -näyttely avautuu Etelä-Karjalan museossa

Eiskonen Satu Satu.Eiskonen at lappeenranta.fi
Ma 17.Syys. 11:44:32 EEST 2012


TIEDOTE                     17.9.2012

VANKILA TIEN PÄÄSSÄ -
KONNUNSUON VANKILA 1918 - 2011
ETELÄ-KARJALAN MUSEO
Kristiinankatu 15, Linnoitus, Lappeenranta
18.9.2012 - 24.2.2013

Etelä-Karjalan museo esittelee vuodenvaihteessa lakkautetun Konnunsuon vankilan tarinaa syyskaudella 2012. Konnunsuo loi puitteet erikoislaatuiselle vankilayhteisölle ja maatalousvankilalle. Tule ja koe Konnunsuon henki Etelä-Karjalan museossa!

Konnunsuon vankila tuli tiensä päähän vuoden 2011 lopussa. Oikeusministeriön päätös vankilan lakkauttamisesta annettiin huhtikuussa 2009. Tämän jälkeen vankila alkoi valmistautua lakkautukseen. Etelä-Karjalan museo ryhtyi Konnunsuon vankilan kulttuuriperinnön tallentamiseen yhdessä vankilan henkilökunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Lakkautusprosessin aikana museossa syntyi myös päätös tehdä näyttely Konnunsuon muistolle.

Näyttelyn kanssa samanaikaisesti julkaistaan kotiseutuneuvos Pertti Vuoren kirjoittama Konnun malliin - Konnunsuon vankilayhteisön historiaa -teos. Kirja on samalla Joutsenon kotiseutuhistoriasarjan, Tulentallojain tarinoita, 17. osa.

VANKILA PERUSTETAAN
Keskustelu vankien käytöstä maataloustöissä ja ajatukset maatalousvankilan perustamisesta nousivat esille Suomessa 1910-luvulla. Konnunsuon vankila perustettiin työsiirtolaksi Saimaan kanavan varteen Tuomojaan vuonna 1918. Vuonna 1922 päätettiin Konnunsuolle rakentaa maataloutta harjoittavaa keskusvankila, jonka tarkoituksena oli toimia mahdollisimman omavaraisena maatalousvankilana. Uudet vankilarakennukset asuinalueineen valmistuivat keskuspaikaksi valittuun Läykkään vuosien 1926-1940 välillä. Vankilan yhteyteen perustettiin samanaikaisesti myös erillinen Kivisaaren osasto maatalous-, selli- ja asuinrakennuksineen. Konnunsuon vankilasta kehittyi 1930-luvulla Pohjoismaiden modernein maatalousvankila. Vankilan ydin selli-, hallinto- ja kirkkorakennuksineen rakennettiin suon ympäröimälle saarelle, josta sen hahmo edelleen nousee esiin ylvään linnamaisena keskelle aukeita peltoja.

VANKILAN TILAT JA KONNUNSUON HENKI
Vankilaan rakennettiin alun perin 224 selliä ja 12 yhteishuonetta. Tilaa oli 271 vangille, mutta luku saattoi olla moninkertainen. Entisestä suoalueesta kuivatettiin vankityövoimin viljelyyn ja karjanhoidon tarpeisiin laajat alueet. Parhaimmillaan vankilalla oli viljeltyä peltoalaa lähes tuhat hehtaaria. Suoalueelta nostettiin myös vankityönä valtion tarpeisiin turvetta. Liikenneyhteyksiä palvelivat Saimaan kanava ja sieltä johtanut oma kapearaitainen rautatie ennen maantieverkon kehittymistä. Vankilan ympärille kehittyi oma kiinteä yhteisönsä työntekijöiden asuttaessa lähiseudut. Vankilan syrjäinen sijainti edesauttoi "Konnunsuon hengen" muodostumista. Vankila sykki elämää ja palveluita alueelle. Työntekijöiden yhteiset vapaa-ajanharrastukset kanavoituivat seura- ja järjestötoiminnassa ja auttoivat tiiviin ja kollektiivisen kyläyhteisön muotoutumisessa.

MUUTOKSEN TUULIA
1960-luvun jälkeen vankila alkoi muuttua teollisuuspainotteiseksi. Peltoalaa vähennettiin ylituotannon vuoksi. Turvetuotantovastuu siirtyi 1970-luvulla Valtion Polttoainetoimistolle, jolle vankila luovutti maitaan. Kyläyhteisö alkoi 1980-luvun kuluessa hiipua asukkaiden ja palveluiden vähentyessä vankilan ympäriltä. 2000-luvulle tultaessa vankila oli muuttunut asuintiloiltaan vanhanaikaiseksi, mutta remontointia lykättiin vuosi vuoden jälkeen. Erityisesti sellirakennuksen vanhanaikaiset paljusellit saivat julkisuudessa paljon huomiota osakseen. Vuonna 2009 tehtiin lopettamispäätös, jonka mukaisesti Konnunsuon vankilan toiminta loppuisi vuoden 2011 loppuun mennessä. Lopettamispäätöksen jälkeen alkoi vankilan alasajo ja vankilan toiminta päättyi 30.12.2011.


Lisätiedot ja tiedotuskuvat

Satu Eiskonen
intendentti
Etelä-Karjalan museo
email satu.eiskonen at lappeenranta.fi<mailto:satu.eiskonen at lappeenranta.fi>
tel 040 579 5744

www.lappeenranta.fi/museot<http://www.lappeenranta.fi/museot>
LÖYDÄ ITSESI MUSEOSSA!
Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta