[Nayttelyposti] PAVEL MRKUS: NEXT PLANET, Porin taidemuseo 21.09.2012-13.01.2013

Pia Hovi-Assad Pia.Hovi-Assad at pori.fi
Ti 4.Syys. 11:21:37 EEST 2012


PAVEL MRKUS: NEXT PLANET 21.09.2012-13.01.2013 Halli, Siipi 

Tiedotustilaisuus medialle torstaina 20.09.2012 kello 11.00	
Kuraattori- ja taiteilijapuheenvuoro  perjantaina 21.09.2012 kello 12.00 
Näyttelyn avajaiset  perjantaina 	21.09.2012 kello 18.00 

Luento 
Näyttelyn kuraattorin Michal Kolecekin luento "NEXT PLANET - artistic work by Pavel Mrkus 
and broader context of new media art" Porin taidemuseon luentosalissa 19.09.2012 kello 
18.30 (luento on englanninkielinen, vapaa pääsy). 
Michal Kolecek on Jan Evangelista Purkynen yliopiston taiteen ja muotoilun tiedekunnaan 
dekaani (Ústí nad Labem, Tsekin Tasavalta). 

Pavel Mrkusin (s. 1970) estetiikka on muovautunut keskieurooppalaisen taiteen perinteen ja 
hänen Japanin vuosien aikana (2000-2004) saamiensa vaikutteiden vuoropuhelussa. Uransa 
alusta asti Mrkus on pyrkinyt luomaan taiteeseensa laajemman henkisen ulottuvuuden. 
Mrkusin aika Japanissa on korostanut hänen taiteeseensa sisältyvää vaikutelmaa 
näennäisen paradoksaalisesta synteesistä, jonka elementtejä ovat uusimman tekniikan 
hyödyntäminen taiteessa sekä transsendenttisten vivahteiden kartoittaminen 
hallitsemattomasti kasvavissa ja muuntuvissa tietojärjestelmissä. Ne voidaan nähdä 
nykyaikaisen sofistikoituneen tuotannon tai informaatiojärjestelmien yhä itsenäisempinä 
henkisinä moottoreina.


Pavel Mrkus on käyttänyt myös teknisten laitteiden luovan potentiaalin paradoksia 
lähtökohtana näyttelylle Next Planet. Mrkus on toteuttanut sarjan videoprojektioita, jotka 
kaikki kertovat saman tarinan moniäänisenä vuoropuheluna. Näyttelyn keskeinen motto on 
metafora ihmisen kommunikaatiosta, joka siirtyy jatkuvasti teknisen datan luoviin klustereihin. 
Videoprojektioissa tarkastellaan aiheita, jotka häilyvät fyysisen ja abstraktin tilan reunoilla. 
Monumentaalisessa projektiossa nimeltä Defragmentation (2011) Mrkus luo lähes 
transsendenttisen vaikutelman tekemällä visualisoidun version samannimisestä teknisestä 
toimenpiteestä, joka suoritetaan tietokoneen kiintolevyllä olevan tiedon järjestämiseksi tai 
ehkä inventoimiseksi.


Videoinstallaatio Next Planet (2011) hyödyntää tieteiselokuvien estetiikkaa ja luo täydellisen 
illuusion tutkimuslennosta tuntemattoman maiseman yllä. Löydetyssä alueessa piilevä 
kasvava jännite saa rinnalleen kasvavan epätietoisuuden teoksessa käytetyn visuaalisen 
materiaalin lähteestä. Onko kyseessä todellinen paikka maapallolla vai jollain toisella 
planeetalla tehty videotallenne, ja onko kuva käsitelty vai täysin virtuaalisesti animoitu? Teos 
ei tarjoa tyydyttäviä vastauksia näihin polttaviin kysymyksiin vaan korostaa sen sijaan niiden 
puuttumista visuaalisuutensa ja vaikuttavan symbolisminsa kautta.


Next Planet -näyttely edustaa jossain määrin Mrkusin taiteellisen kehityksen huipentumaa. 
Siihen sisältyvissä teoksissa nähdään hänen kerrontastrategiansa muutos kohti visuaalisen 
informaation teknologista animointia. Vaikka Mrkus käyttääkin nykyisin lähes yksinomaan 
virtuaalista kuvaa, on hän pysynyt uskollisena alkuperäisille teemoilleen ja lähtökohdilleen. 
Häntä kiinnostavat edelleen ihmisen olemassaoloon ja luonnon prosesseihin liittyvät 
keskeiset kysymykset sekä ihmisen kyky pohtia tätä henkistä tasoa informaatioyhteiskunnan 
kasvavassa hälyssä. Hän on hyvin tietoinen digitaalisen teknologian vaarallisesta kyvystä 
korvata todellinen elämä virtuaalimaailmalla, mutta samalla hän tunnistaa luovien 
tietokonerakenteiden äärettömän rikkauden ja metaforisen voiman. Modernin maailman ja 
sen mediakuvan välisen dikotomian edessä Pavel Mrkus pyrkii johdonmukaisesti 
yhdistämään toisiinsa erilaisia kommunikaatiorakenteita, joissa on elementtejä niin 
luonnollisesta kuin keinotekoisesta älystä, tarkoituksena kiinnittää huomiota niiden välisten 
yhteyksien lisääntymiseen sekä siihen, että meidän on etsittävä ja löydettävä niiden kätköistä 
kauneuden kaipuu ja tarve transsendenssiin.

Michal Kolecek

Yhteistyössä: The Brno House of Arts (Tsekin Tasavalta), Faculty of Art and Design at Jan 
Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem (Tsekin Tasavalta), Tsekin Tasavallan 
Suurlähetystö (Helsinki), Porin Videotuki


Lisätietoja: 
Näyttelyamanuenssi Pia Hovi-Assad, puh. 044-7011089  pia.hovi-assad at pori.fi 
Porin taidemuseo, Eteläranta, 28100 Pori, puh. 02-621 1080 /1081  www.poriartmuseum.fi   

Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta