[Nayttelyposti] Pala suomalaisen riistantutkimuksen historiaa Metsätysmuseossa

Suomen Metsästysmuseo info at metsastysmuseo.fi
To 8.Loka. 16:09:48 EET 2012


Riistan hyväksi - Suomen Riistanhoito-Säätiö 70 vuotta
Näyttely Metsästysmuseossa 9.11.2012 - 31.3.2013


Suomen Metsästysmuseon tuorein näyttely esittelee suomalaisen riistantutkimuksen ja luonnontieteen historiaa. 70-vuotisjuhlia viettävä Suomen Riistanhoito-Säätiö oli Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen edeltäjä ja loi 1940-60-luvulla suomalaisen riistabiologian perinteen. Säätiön tutkimuslaitos siirtyi Valtion Riistantutkimuslaitokselle vuonna 1964, jonka jälkeen Säätiön tehtäväksi jäi toimittaa Suomen Riista- vuosikirjaa.

Säätiön perustamisen taustalla oli tarve saada tutkittua tieteellistä tietoa hupeneviin riistakantoihin vaikuttavista tekijöistä erilaisten otaksumien sijaan. Sotavuosien hankalan elintarviketilanteen myötä salametsästys lisääntyi ja piittaamattomuus riistakantojen hoidosta väheni. Tämä sai maatalousministeriön johtavat virkamiehet ja Metsästäjäliiton toimi- ja luottamushenkilöt perustamaan erillisen riistantutkimuksesta vastaavan Säätiön keskellä sotaa 14.12.1942. Säätiö puolestaan perusti tehtäväänsä toteuttaakseen  tutkimuslaitoksen ja -asemia.

Näyttelyssä esitellään Säätiön yleistä historiaa, tutkimusasemien toimintaa ja Säätiön julkaiseman Suomen Riista- vuosikirjan vaiheita. Luonnonharrastajien ja metsästäjien hyvin tuntemillla Evon ja Söderskärin tutkimusasemilla tehty kenttätyö oli monien tutkimusten perustana. Söderskäristä on tutkija Martti Harion kirjoittanut erillisen osion. Professori Harto Lindèn puolestaan on poiminut esille Suomen Riistan yhdeksän helmeä - yhdeksän merkittävintä artikkelia vuosilta 1948 - 1964, joista hän on laatinut esittelyt. Artikkelit ovat hieno osoitus tutkijoiden työn tuloksista!

Museossa on myös kuultavissa tunnettujen riistabiologien muistelmia Säätiön aikakaudesta ja suomalaisen riistantutkimuksen alkuvaiheista. Säätiötä muistelevat alan pioneerit ylijohtaja Heikki Suomus, tohtori Jukka Koskimies, ympäristönsuojeluneuvos Pertti Seiskari, tohtori Matti Helminen, professori Harto Lindèn ja tutkija Martti Hario.  Tutkijoiden muistot ovat jo suomalaisen luonnontieteen historiaa.

Näyttelyn kuvituksessa tärkein lähde oli Säätiön oma kuva-arkisto. Monet kuvista on julkaistu Suomen Riistassa, mutta mukana on myös ennen julkaisemattomia kuvia. Esillä on myös Rktl:n vuonna 1988 valmistama elokuva Riistantutkimusosasto toimii. Se on Säätiön oman tutkimustoiminnan jälkeiseltä ajalta, mutta kertoo hauskasti riistantutkijoiden työstä sellaisena kuin se oli vielä neljännesvuosisata sitten.

Museon kokoelmiin on kerätty paljon vanhaa riistantutkimuksessa käytettyä teknistä välineistöä. Näistä voi erikseen mainita mm. hautomakoneet ja erikoisen muovilieriöille ääntä tallettavan sanelukoneen. Muutamassa vuosikymmenessä on tutkimuksen tekeminen paljon helpottunut.

Tervetuloa tutustumaan Suomen Riistanhoito-Säätiön ja samalla suomalaisen riistantutkimuksen lähihistoriaan!

Lisätietoja:

Arkistonhoitaja Pekka Allonen
p. (019) 723 751
pekka.allonen at metsastysmuseo.fi


Tiedon välitti:

Ilja Koivisto
museopalvelupäällikkö / Head of Public Relations & Communications
Suomen Metsästysmuseo / The Hunting Museum of Finland
Tehtaankatu 23 A
11910 Riihimäki
Tel.  +358 (0) 19 722 287
ilja.koivisto at metsastysmuseo.fi
www.metsastysmuseo.fi


Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta