[Nayttelyposti] Sándor Vály: Mondrian Variations 30.03.-27.05.2012 Porin taidemuseossa

Pia Hovi-Assad Pia.Hovi-Assad at pori.fi
To 22.Maalis. 09:54:14 EET 2012


PORIN TAIDEMUSEO

SÁNDOR VÁLY: MONDRIAN VARIATIONS      30.03.-27.05.2012 MEDIApiste

MEDIATILAISUUS 28.03.2012 KELLO 10-11.00 Tilaisuudessa läsnä taiteilija Sándor Vály ja 
Mondrian Variations Piano and Sampler Works  -levyn tuottaja Jussi Lehtisalo (Ektro 
Records). 
 
MONDRIAN VARIATIONS KANTAESITYS JA LEVYN JULKISTAMINEN 27.05.2012 
KELLO 15.00
Audiovisuaalinen esitys, piano Éva Polgár, sampleri Sándor Vály. 

Mondrian Variations on (toinen) osa Sándor Vályn audiovisuaalista taideprojektia, jonka hän 
aloitti vuonna 2003 tutkimiensa Pieter Bruegel vanhemman (1525-1596) maalausten 
pohjalta. Vály aloitti työstämään Piet Mondrianin teoksia vuonna 2009 yhdessä pianotaiteilija 
Éva Polgárin kanssa. Polgár otti tehdäkseen nuottien ja partituurien kirjoittamisen ja teoksen 
piano-osuuden esittämisen. 

Säveltämisen avausmetodi oli jo olemassa, sitä oli jo käytetty  Bruegelin yhteydessä,  mutta 
hyvin pian kävi ilmi, että menetelmää saattoi soveltaa vain Mondrianin varhaisiin teoksiin 
Composition 10 in Black and White [Pier and Ocean, 1915 ] ja Composition in Line 1916-
1917. Myöhempiin teoksiin se ei kuitenkaan käynyt, sillä ne perustuivat väreihin, alueisiin ja 
rytmiin. Metodi oli tulkittava uudelleen. 

Vály ja Polgár lähtivät liikkeelle värien varaamien alueiden mitoista. Uuden mahdollisuuden 
avasi Composition with Grid 8. 1919, jossa kolmen värin, sinisen, punaisen ja oranssin, 
variaatioiden lukumäärä, rytmi ja alueita vastaava ajan kesto johdattivat kohti 
monimutkaisempia töitä Broadway Boogie Woogie ja Victory Boogie Woogie, New York City 
1.

Mondrian Variations valmistui lopulta kolmen vuoden työn tuloksena. Vály ja Polgár valitsivat 
seitsemän teosta kronologisessa järjestyksessä. He jättivät pois figuraaliset teokset, jotka 
olivat syntyneet ennen vuosia 1913-1914. Valintaa tehdessään he pyrkivät ottamaan mukaan 
sellaisia teoksia, jotka parhaiten kykenivät edustamaan Piet Mondrianin eri kausia. Materiaali 
jaettiin kolmeen osaan: Laren- Blaricum 1915-1919, Paris 1919-1938 ja London-New York 
1938-1944. 

Mondrian Variationsin kaksi ensimmäistä kappaletta, Pier and Ocean (Composition No.10 in 
Black and White) 1915 ja Composition with Line 1917, noudattavat uskollisimmin Bruegel-
kappaleiden sävellystekniikkaa. Kummastakin teoksesta syntyi ihmeellisiä äänikokemuksia, 
etenkin Pier and Ocean heijastaa otsikon meditatiivista tunnelmaa säilyttäen loppuun saakka 
alussa kuultavan pianon soinnin, jota säestetään matala- ja korkeaäänisillä jousisoittimilla. 
Teoksen Composition with Line 1917 läpikuultavaa tekstuuria edustavat jousisoitinten ohella 
oboen välähdykset, toisen osan eläväinen urkujen sointi sekä pianon muunnetun rytmin 
leikittelevä yhteys.

Seuraavan kahden kauden - Pariisi 1919-38 ja Lontoo/New York 1938-1944 -teokset ovat 
värillisiä sommitelmia. Vály ja Polgár ovat luoneet synestesian teorian pohjalta oman 
järjestelmän, joka perustuu kaksitoistaosaiseen väriympyrään sekä niin ikään kahdestatoista 
askeleesta muodostuvaan kvinttiympyrään. Tällä tavoin teoksen Composition with Grid 8, 
1919 värineliöt saivat musiikilliset vastaavuutensa: punainen = E, oranssinkeltainen = D, 
sininen = Gis (kvinttiympyrässä As). Tälläkin kertaa pianoa täydennettiin uruilla sekä puhallin- 
ja jousisoittimilla täyteläisemmän äänikokemuksen muodostumiseksi.

Broadway Boogie Woogie 1942/1943 -teoksen sävelet määräytyivät Gridin tapaan väri- ja 
kvinttiympyrän yhteneväisyyksien perusteella, harmaata lukuun ottamatta. Harmaan sävelen 
määrittämiseen otettiin  perustaksi Mondrianin musiikkiteoria, joka liittyy läheisesti 
taidemaalarin teoriaan ykseydestä ja kakseudesta. 

Composition with Yellow, Blue, Black and Grey, 1921, sekä New York City (unfinished) 1941 
-teosten kohdalla jätettiin kokonaan pois koskettimiston käyttö. Pianon sijaan hallitsevassa 
asemassa ovat enimmäkseen sämplerielementit. Päätöskappaleen New York City 
(unfinished) 1941 erikoisuutena on laskennan integroiminen kappaleeseen musiikillisena 
elementtinä. Kappaleen lopussa marimbojen ja laskennan yhteinen syke yltyy pyryttäväksi 
finaaliksi, joka tuo pintaan nykymusiikin suuntaukset. Seitsemästä variaatiosta New York City 
(unfinished) 1941 tuo kenties kaikkein voimakkaimmin esiin Mondrianin taiteen 
ajankohtaisuuden ja samalla sen ajattomuuden, joka on läsnä nykyisyydessä ja 
menneisyydessä, ja tulee olemaan läsnä tulevaisuudessakin. 


Lisätietoja: 
Näyttelyamanuenssi Pia Hovi-Assad, puh. 044-7011089  pia.hovi-assad at pori.fi 
Porin taidemuseo, Eteläranta, 28100 Pori, puh. 02-621 1080 /1081  www.poriartmuseum.fi   
Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta