[Nayttelyposti] Näyttely 27.5. - 4.9.: Käsisalamalla päin pläsiä ja muita kertomuksia Valokuvataiteen museon kokoelmista

Erja Salo erja.salo at fmp.fi
To 19.toukokuu. 10:08:12 EEST 2011


se nedan för svenska              scroll down for English


KÄSISALAMALLA PÄIN PLÄSIÄ JA MUITA KERTOMUKSIA
VALOKUVATAITEEN MUSEON KOKOELMISTA
Suomen valokuvataiteen museo, Prosessi-tila 27.5.–4.9.2011

Tiedotustilaisuus torstaina 26.5. klo 11. Avajaiset 26.5. klo 17–19.
Tervetuloa!
Lehdistökuvat: http://www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/lehdisto

Suomen valokuvataiteen museolla on hallussaan mittava kokoelma, joka saattaa
joskus monipuolisuudellaan yllättää museon työntekijätkin.* Kun jokainen
negatiiviruutu lasketaan mukaan, valokuvien määrä on yli kolme miljoonaa.
Helmiä tästä kuvien paljoudesta voi nyt nähdä museon Prosessi-tilassa.

Näyttely tuo yhteen tilaan joukon keskenään hyvin erilaisia valokuvia.
Joukossa on valokuvataiteen teoksia, kuvajournalismia, muotikuvia,
lehtikuvia ja muotokuvia sekä ammattikuvaajilta että valokuvauksen
harrastajilta. Vanhimmat kuvat ovat 1860-luvulta, uusin vuodelta 2006. Eri
ikäisten ja kokoisten valokuvien riemukas kohtaaminen näyttelytilassa antaa
vihjeitä siitä, miten monia merkityksiä valokuva on eri aikoina saanut.

Näyttely sai alkunsa museon nettisivuilla julkaistavasta
Kokoelmanosto-sarjasta, jossa esitellään kuvin ja sanoin kokoelmiin kuuluvia
valokuvia. Nettisivujen digitaaliset kuvatiedostot eivät kuitenkaan tavoita
valokuvien materiaalisuutta, ja siksi osa kuvista halutaan nyt tuoda yleisön
nähtäville myös aitoina esineinä.

*Näillä sanoilla aloitettiin Kokoelmanostoja-julkaisusarja museon
nettisivuilla tammikuussa 2010.
Kuvia ja kertomuksia kokoelmista:
http://www.valokuvataiteenmuseo.fi/kokoelmat/kokoelmanosto

Näyttelyn valokuvaajat: Fritz Englund, Maija Holma, Nanna Hänninen, Markus
Jokela, Ben Kaila, Kalle Kultala, Jouko Leskelä, K-G Roos, Martin Parr,
Marja Pirilä, Sakari Pälsi, Merja Salo, Vilho Setälä, Hanna Weselius sekä
Petteri Bülow, Juha Saari ja Touko Yrttimaa.

Näyttelyn yhteydessä julkaistaan myös Päin pläsiä -kirjanen, joka esittelee
valittuja paloja museon kokoelmista.

Sunnuntaina 4.9. klo 14-16 live-luettelointitapahtuma. Näe, miten kokoelmia
viedään tietokantaan.

Näyttelyyn on vapaa pääsy.


Lisätietoja näyttelystä:
Intendentti Anna-Kaisa Rastenberger, 09-6866 3628, 050-518 7619,
anna-kaisa.rastenberger at fmp.fi
Amanuenssi Maria Faarinen, 050 400 7961, maria.faarinen at fmp.fi

Yleisöopastukset näyttelyihin: Suomenkielinen yleisöopastus näyttelyihin
sunnuntaisin kello 13. Aamupäiväopastus näyttelyihin keskiviikkoisin klo
11–11.30. Keskusteluopas paikalla näyttelyissä sunnuntaisin klo 14–15.
Tilatut opastukset 09-6866 360, ti–pe klo 9–12 tai satu.sormunen at fmp.fi
Lisätietoja opastuksista, työpajoista ja oheisohjelmistosta:
Museolehtori Erja Salo, 044 270 6216, erja.salo at fmp.fi

Näyttelyt avoinna ti–su klo 11–18. Pääsymaksut EUR 6 / 4 / 0.
Suomen valokuvataiteen museo, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G
(Postiosoite: Tallberginkatu 1C 85), 00180 Helsinki. Info 09-6866 3621.
www.valokuvataiteenmuseo.fi


****************************************************************************
***************************************

MED HANDBLIXT RAKT I NYLLET OCH ANDRA BERÄTTELSER
UR FOTOGRAFISKA MUSEETS SAMLINGAR
Finlands fotografiska museum, Processrummet 27.5–4.9.2011

Info 26.5 kl. 11. Vernissage 26.5 kl. 17–19. Välkommen!
Pressfoton:
http://www.valokuvataiteenmuseo.fi/sv/component/content/article/29/10087

Fritt inträde till utställningen.

Finlands fotografiska museum förfogar över en omfattande samling, som ibland
också kan överraska museets anställda med sin mångsidighet.* När man räknar
med varje negativruta stiger antalet fotografier till över tre miljoner.
Pärlor från denna riklighet av fotografier visas nu i museets processrum.

Utställningen samlar ett antal sinsemellan mycket olika fotografier i ett
och samma rum. Här finns fotokonstverk, bildjournalism, modefoton,
pressfoton och porträtt av både professionella fotografer och amatörer. De
äldsta fotografierna är från 1860-talet, det nyaste från år 2006. Det glada
mötet mellan fotografier av olika ålder och storlek i utställningsrummet ger
antydningar om hur många olika slags betydelser fotografiet har getts under
tidernas gång.

Utställningen fick sin början i serien Kokoelmanosto (Plock ur samlingarna)
på museets webbplats, där fotografier ur samlingarna presenteras i bild och
text. De digitala fotona på webbsidorna uppnår emellertid inte det
materiella i fotografierna. Därför vill vi nu presentera en del av
fotografierna för publiken i sin genuina form.

*Med de här orden inleddes serien Kokoelmanosto (Plock ur samlingarna) på
museets webbplats i januari 2010. Fotografier och berättelser ur samlingarna
(på finska): http://www.valokuvataiteenmuseo.fi/kokoelmat/kokoelmanosto

Fotografer på utställningen: Fritz Englund, Maija Holma, Nanna Hänninen,
Markus Jokela, Ben Kaila, Kalle Kultala, Jouko Leskelä, K-G Roos, Martin
Parr, Marja Pirilä, Sakari Pälsi, Merja Salo, Vilho Setälä, Hanna Weselius
samt Petteri Bülow, Juha Saari och Touko Yrttimaa.

I samband med utställningen publiceras också broschyren Päin pläsiä (Rakt i
nyllet), som presenterar valda bitar ur museets samlingar.



Mera om utställningarna:
Intendent Anna-Kaisa Rastenberger, 09-6866 3628, 050 518 7619,
anna-kaisa.rastenberger at fmp.fi
Amanuens Maria Faarinen, 050 400 7961, maria.faarinen at fmp.fi

Mera om guidningarna, verkstäderna och program vid sidan om:
Museilektor Erja Salo, 044 2706216, erja.salo at fmp.fi
Finskspråkig guidning för allmänheten söndagar klockan 13.
Förmiddagsguidning onsdagar kl. 11–11.30. Samtalsguide på plats under
utställningen söndagar kl. 14–15.
Boka guidning 09-6866 360, ti-fre kl. 9-12 eller satu.sormunen at fmp.fi

Utställningarna öppna ti–sö kl. 11–18. Inträdesavgift EUR 6 / 4 / 0.
Finlands fotografiska museum, Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G (Postadress:
Tallbergsgatan 1C 85), 00180 Helsingfors. Info 09-6866 3621.
www.valokuvataiteenmuseo.fi/sv





AN OFF-CAMERA FLASH IN YOUR FACE AND OTHER STORIES
FROM THE FINNISH MUSEUM OF PHOTOGRAPHY’S COLLECTIONS

Exhibition at the Finnish Museum of Photography 27.5–4.9.2011 (Process
Space)
Press Briefing on Thursday 26.5. at 11am. Opening 26.5. at 5-7pm. Welcome!
Press photos:
http://www.valokuvataiteenmuseo.fi/en/component/content/article/28/10088


The Finnish Museum of Photography houses a substantial collection, one that
can sometimes surprize even the museum’s own staff with its variety.* If we
include every individual negative frame, then the number of photographs
totals more than three million. Gems from this cornucopia of images can now
be seen in the Museum’s Process Space.

The exhibition brings a number of very different photographs together in a
single space. Among them are works of photographic art, photojournalism,
fashion shots, press photos and portraits, by both professionals and
amateurs. The oldest are from the 1860s, and the most recent from 2006. This
jubilant encounter between photographs of different ages and sizes gives an
intimation of the many different meanings that the photograph has had at
different times.

The exhibition had its beginnings in the Kokoelmanosto (Picks from the
Collection) series on the Museum’s website, which presents photographs from
the collection in both pictures and words. But online digital images do not
capture the material quality of the photographs, and that is why we now want
to put some of these pictures on display to the public as authentic objects.


*These words began the Kokoelmanosto (Picks from the Collection) series on
the Museum’s website in January 2010.
Images and stories from the collections (in Finnish):
http://www.valokuvataiteenmuseo.fi/kokoelmat/kokoelmanosto

Exhibition photographers: Fritz Englund, Maija Holma, Nanna Hänninen, Markus
Jokela, Ben Kaila, Kalle Kultala, Jouko Leskelä, K-G Roos, Martin Parr,
Marja Pirilä, Sakari Pälsi, Merja Salo, Vilho Setälä, Hanna Weselius sekä
Petteri Bülow, Juha Saari and Touko Yrttimaa.

The exhibition is also accompanied by the Päin pläsiä (In Your Face)
booklet, which presents selected components of the Museum’s collections.


Further information on the exhibition:
Chief curator Anna-Kaisa Rastenberger, +358 50 518 7619,
anna-kaisa.rastenberger at fmp.fi
Curator Maria Faarinen, +358 50 400 7961, maria.faarinen at fmp.fi

Further information on workshops, guided tours and supplementary program:
Educational curator Erja Salo, +358 44 2706216, erja.salo at fmp.fi

Public free-of-charge guided exhibition tours (in Finnish): Sundays 1pm;
Morning guided exhibition tours Wednesdays 11–11.30am; conversational
exhibition guide: Sundays 2-3pm. For pre-booked guided tours, call +358 9
6866 360, Tue-Fri 9am-noon, or email satu.sormunen at fmp.fi.

Exhibition hours Tue–Sun, 11am–6pm. Admission fees €6 / €4 / €0.
The Finnish Museum of Photography, Cable Factory, Tallberginkatu 1 G, 00180
Helsinki, tel. +358 9 6866 3621 / fmp at fmp.fi / www.valokuvataiteenmuseo.fi






Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta