[Nayttelyposti] Laura Henno: Asua / Résider esillä Valokuvataiteen museossa

Anna-Kaisa Rastenberger anna-kaisa.rastenberger at fmp.fi
Ti 24.Loka. 15:04:44 EET 2009


SE NEDAN FÖR SVENSKA / IN ENGLISH SEE BELOW

Laura Henno: Asua / Résider

Suomen valokuvataiteen museo (Projekti), Kaapelitehdas 26.11.2009 – 6.1.2010
Tiedotustilaisuus keskiviikkona 25.11. klo 11 ja avajaiset klo 17–19.
Laura Henno on paikalla molemmissa tilaisuuksissa. Tervetuloa!
Lehdistökuvat: www.valokuvataiteenmuseo.fi


Millainen on tämän päivän nuoren suhde tätä ympäröivään luontoon?

Ranskalainen taiteilija Laura Henno (s.1976) on kuvannut kaupunkilaisia 
nuoria syksyisessä luonnossa. Henno on kiinnostunut suhteista, joita 
yksilö ja ympäristö jatkuvasti sekä solmivat että purkavat.

Asua / Résider -näyttelyn kuvat ovat syntyneet Laura Hennon 
työskennellessä taiteilijaresidenssissä Helsingissä syksyllä 2008. Henno 
tutustui pääkaupunkiseutua ympäröivään luontoon vierailijan 
tarkkaavaisella katseella. Kuvissa teini-ikäisiä nuoria ympäröi meri, 
järvet ja kirkas syksy. Laura Hennon kuvat kehottavat meitä pohtimaan 
suhdettamme meitä ympäröivään luontoon.


Asua / Résider on Laura Hennon ja suomalaisen mediataiteilija Hanna 
Ojamon yhteistyöprojekti.
Suomalais-ranskalainen projekti syntyi Ranskassa toimivan nykytaide 
yhdistys espace36:n aloitteesta. Espace36:n päätavoite on avustaa 
nykytaiteen luomista ja tehdä sitä yleisölle tutuksi.

Hanna Ojamon teokset ovat esillä Ranskan kulttuurikeskuksessa 
Kaapelitehtaalla
26.11.–19.12.2009 (Kaapelitehdas 1 C 135, 2 krs).  www.france.fi


Yleisöopastukset:
Suomenkielinen yleisöopastus näyttelyihin sunnuntaisin kello 13.
Keskusteluopas näyttelyissä sunnuntaisin kello 14–15Lisätietoja näyttelyistä:
Amanuenssi Tiina Rauhala, 09-68663622, tiina.rauhala at fmp.fi
Intendentti Anna-Kaisa Rastenberger, 09-68663628, 050-518 7619, 
anna-kaisa.rastenberger at fmp.fi

Lisätietoja opastuksista, työpajoista ja oheisohjelmistosta:
Museolehtori Erja Salo, 09-68663620, erja.salo at fmp.fi
Tilatut opastukset 09-6866 360, ti–pe klo 9–12 tai satu.sormunen at fmp.fi

Näyttelyt avoinna ti–su klo 11–18. Pääsymaksut EUR 6 / 4 / 0.
Suomen valokuvataiteen museo, Kaapelitehdas Tallberginkatu 1G  00180 
Helsinki
Näyttelyinfo 09-6866 3621

www.valokuvataiteenmuseo.fi


--------------------------------------------------

Laura Henno: Asua / Résider

Finlands fotografiska museum, Kabelfabriken 26.11.2009 – 6.1.2010
Presskonferens onsdagen 25.11. kl. 11 och vernissage kl. 17–19.
Laura Henno är närvarande både under presskonferensen och under 
vernissagen. Välkomna!
Pressmaterial på svenska och pressfoton: www.valokuvataiteenmuseo.fiHurdan relation har dagens unga till den omgivande naturen?

Den franska konstnären Laura Henno (f. 1976) har fotograferat ungdomar i 
huvudstadsregionen i en höstlig natur. Henno är intresserad av de 
relationer som individen och omgivningen oupphörligt knyter och åter 
upplöser.

Bilderna blev till under hösten 2008 då Laura Henno jobbade från en 
konstärsresidens i Helsingfors. Henno bekantade sig med naturen som 
omger huvudstadsregionen med en besökares noggranna blick. På bilderna 
omger hav, sjöar och en klar höst de unga tonåringarna. Laura Hennos 
bilder uppmanar oss att begrunda vårt förhållande med den natur som 
omger oss.

Asua / Résider är ett samarbete mellan Laura Henno och den finländska 
mediekonstnären Hanna Ojamo. Det finländskt-franska projektet uppstod på 
initiativ av den franska föreningen för modern konst, espace36.

Hanna Ojamos verk finns utställda på franska kulturcentret, Centre 
culturel français i Kabelfabriken 26.11.– 19.12.2009 (Kapelfabriken 1 C 
135, 2 våningen). www.france.fi


Guidningar för allmänheten:
Utställingsguidning (på finska) söndagarna kl.13.
Samtalsguiden är på plats i utsällningssalarna söndagarna kl 14-15.
Utställingsguidning på svenska söndagen 29.11. kl.12.


Tilläggsinformation om utställningarna:
Amanuens Tiina Rauhala, 09-6866 3622, tiina.rauhala at fmp.fi
Intendent Anna-Kaisa Rastenberger, 09-6866 3628, 050-5187619,
anna-kaisa.rastenberger at fmp.fi

Tilläggsinformation om verkstäder, guidningar och utställningarnas 
kringmaterial: Museilektor Erja Salo, (09) 6866 3620, erja.salo at fmp.fi
Guidebokningar: tfn 09-6866 360, ti–fre 9–12 eller satu.sormunen at fmp.fi

Utställningarna öppna ti–sö 11–18 Inträdesavgifter EUR 6/4/0. Processens 
utställningar gratis inträde. Finlands fotografiska museum, 
Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsingfors, tfn 09-6866 3621

www.valokuvataiteenmuseo.fi

------------------------------------------------------------


Laura Henno: Asua / Résider

Finnish Museum of Photography, Cable Factory, Helsinki, 26.11.2009 – 
6.1.2010
Press conference Wednesday, 25.11. at 11:00, exhibition opening 17–19.
Laura Henno will be present at both. Welcome!
Press photos: www.valokuvataiteenmuseo.fiWhat kinds of relationship do today’s young people have with the nature 
that surrounds them?

The French artist Laura Henno (b. 1976) has photographed young people 
from the Helsinki area amid autumnal nature. Henno is interested in the 
mutual relationships that the individual and the environment continually 
both make and break.

Laura Henno took these pictures during her stay at the artist residence 
in Helsinki fall 2008. Henno explored the nature which surrounds 
Helsinki area with visitors open gaze. In the pictures teenagers are 
surrounded with ocean, lakes and bright autumn. Henno’s pictures urge us 
to think about our relationship to the environment that surrounds us.

Asua / Résider is a joint project by Laura Henno and Finnish media 
artist Hanna Ojamo.
This Finnish-French project came about on the initiative of the espace36 
contemporary art association in France.

Hanna Ojamo’s works are being shown in the French Culture Centre in the 
Helsinki’s Cable factory 26.11.–19.12.2009 (Cable factory1 C 135, second 
floor).  www.france.fiFurther exhibition details:
Curator Tiina Rauhala, +358-(0)9-68663622, tiina.rauhala at fmp.fi
Chief Curator Anna-Kaisa Rastenberger, +358-(0)9-68663628, 
+358-(0)50-518 7619,
anna-kaisa.rastenberger at fmp.fi

Further information on guided tours, workshops and accompanying programme:
Educational Curator Erja Salo, +358-(0)9-68663620, erja.salo at fmp.fi
To book guided tours, call +358-(0)9-6866 360, Tues–Fri, 9–12 or 
satu.sormunen at fmp.fi

Exhibitions open Tues-Sun, 11–18. Admission 6 /4 / 0.
Finnish Museum of Photography, Cable Factory, Tallberginkatu 1 G, 00180 
Helsinki
Exhibition info +358-(0)9-6866 3621,

www.valokuvataiteenmuseo.fi

-- 
Anna-Kaisa Rastenberger
Intendentti / Intendent / Chief curator
Suomen valokuvataiteen museo / Finlands fotografiska museum / The
Finnish Museum of Photography
Kaapelitehdas / Kabelfabriken / Cable Factory
Tallberginkatu 1 G, 00180 Helsinki
Puh./Tel. +358-50-518 7619

anna-kaisa.rastenberger at fmp.fi
www.valokuvataiteenmuseo.fi

Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta