[Nayttelyposti] Hippolyte Studio, 7.11 -30.11.08, Rita Jokiranta, Playing with Thoughts

info at hippolyte.fi info at hippolyte.fi
Pe 31.Marras. 12:00:21 EET 2008


(se nedan för svenska)HIPPOLYTE STUDIO
Kalevankatu 18 B, 00100 Helsinki, Finland
+358 9 612 33 44,  www.hippolyte.fi/studio
Avoinna: ti-pe 12-17, la-su 12-16Rita Jokiranta
Playing with Thoughts
7.-30.11.2008

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin Studioon torstaina 6.11. kello 17-19

 But nothing's lost. Or else: all is translation

 And every bit of us is lost in it...

 And in that loss a self-effacing tree,

 Color of context, imperceptibly

 Rustling with its angel, turns the waste

 To shade and fiber, milk and memory.

             James Merrill: Lost in Translation 1974

Hetkellä, jolloin ajatus kohtaa kuvan, syntyy tulkinta. Kun tulkinta 
kuuluu jo alusta asti teoksen kompositioon, se on olennainen osa 
taideteosta – teos on tarkoitettu tulkittavaksi ja saa merkityksensä 
vasta tulkinnassa. Toiseus ja odottamattomat olosuhteet peilautuvat 
aikaisempiin kokemuksiin ja sulautuvat yhteen. Todellisuus ja 
(painajais)uni alkavat sekoittua toisiinsa. Ympäröivän maailman 
levottomuudet hiipivät videosekvensseihin värittäen näkemämme muilla 
merkityksillä. Muisti muuttaa tulkintaa nähdystä ja koetusta, 
epävarmasta tulee ehkä totta. Tavalliset asiat ja tutut yksityiskohdat 
saavat toisia vertailukohtia esimerkiksi uutiskuvastosta eikä tunteita 
ja tosiasioita enää välttämättä voi erottaa toisistaan.Hippolyte Studiossa on marraskuussa esillä Rita Jokirannan 
videoteoksia, joissa usein on kysymys juuri kuvan, tapahtuman ja 
tulkinnan suhteesta. Katsojan tulkinta on aina sisältynyt olennaisesti 
Jokirannan työskentelyyn, olipa hänen käyttämänsä media valokuva tai 
video. Vaikka hän yrittää töissään välttää kertomusta, kuvaan sisältyy 
aina tietty narratiivi. Jokainen kuitenkin kertoo sen omalla 
tavallaan. Kuvaan liitetty ääni ohjaa tulkintaa niin paljon, että hän 
useimmiten jättää sen pois teoksistaan. Näin videossa voidaan 
keskittyä kuvallisuuteen sekä ajan, liikkeen ja rytmin vaikutuksiin.

Rita Jokiranta on aikaisemmin esittänyt videoteoksiaan suurina 
projisointeina. Hippolyte Studioon hän kerää uusia ja muutamia 
aikaisemmin nähtyjä videoitaan kokeillakseen, miten liikkuvat kuvat 
toimivat, kun ne ripustetaan valokuvamaisesti näytöille. Esillä olevat 
videot ovat itsenäisiä, erillisiä töitä, joista osa on tarkoitettu 
toimimaan tietyssä määrin yhdessä.Rita Jokiranta on valokuva- ja videotaiteilija, joka asuu ja 
työskentelee tällä hetkellä Tukholmassa ja Maarianhaminassa. Hänellä 
on vuodesta 1989 lähtien ollut useita yksityis- ja ryhmänäyttelyitä 
Suomessa ja muualla Euroopassa, viimeksi Helsingissä 2007 (Forum Box) 
ja Göteborgissa 2008 (Galleri Thomassen). Hänellä on parhaillaan 
näyttely myös Oulussa (Pohjoinen valokuvakeskus/Rantagalleria).Lisätietoja ja pressikuvia:
Marja Kosunen/Valokuvagalleria Hippolyte, 09- 612 33 44, info at hippolyte.fi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------HIPPOLYTE STUDIO
Kalevagatan 18 B, 00100 Helsingfors
+358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi/studio
Öppet: tis-fre 12-17, lör-sön 12-16

Rita Jokiranta
Playing with Thoughts
7.-30.11.2008

Välkommen till vernissage torsdagen 6.11 kl. 17-19  But nothing's lost. Or else: all is translation

 And every bit of us is lost in it...

 And in that loss a self-effacing tree,

 Color of context, imperceptibly

 Rustling with its angel, turns the waste

 To shade and fiber, milk and memory.

             James Merrill: Lost in Translation 1974


När tanken möter bilden uppstår tolkningen. När tolkningen redan ingår 
i kompositionen är den en väsentlig del av konstverket – verket är 
avsett för att tolkas och finner sin betydelse först i tolkningen. Det 
andra och oväntade förhållanden speglas i erfarenheter och smälter 
samman. Verkligheten och (mar)drömmen börjar flyta ihop. Minnet ändrar 
tolkningen av det sedda och upplevda, det osäkra kanske blir sanning. 
Oron i omvärlden kryper in i videosekvensserna och färgar det vi ser 
med andra betydelser. Vanliga saker och ting och bekanta detaljer får 
andra jämförelsepunkter i t ex nyhetsbildflödet, känslor och fakta går 
nödvändigtvis inte längre att hålla isär.I Hippolyte Studio visas under november videoverk av Rita Jokiranta 
som ofta handlar om förhållandet mellan skeende och tolkning. 
Betraktarens tolkning har alltid varit en väsentlig del av Jokirantas 
arbete, både när hennes media är foto eller video. Även om hon 
försöker undvika berättelsen innehåller bilden alltid ett visst 
narrativ. Var och en berättar bara det på sitt eget sätt. Ljudsättning 
av bilderna styr tolkningen så kraftigt att hon oftast lämnar ljudet 
bort i sina verk. Då kan man i videon koncentrera sig i bilden och i 
samverkan av tid, rörelse och rytm.

Rita Jokiranta har tidigare visat sina videoverk som stora 
projiceringar. Till Hippolyte Studio samlar hon nya och några tidigare 
sedda videor för att testa de rörliga bilderna fotoutställningsmässigt 
installerade på skärmar. Videorna i utställningen är fristående, 
enskilda verk varav några är avsedda att fungera i viss mån tillsammans.Rita Jokiranta är foto- och videokonstnär som för närvarande bor och 
arbetar i Stockholm och Mariehamn. Hon har sedan 1989 haft flera 
privat- och grupputställningar i Finland och annanstans i Europa, 
senast i Helsingfors 2007 (Forum Box) och i Göteborg 2008 (Galleri 
Thomassen). Hon är nu aktuell även i Uleåborg (Nordligt 
Fotograficentrum/Rantagalleria).För mera information och pressbilder:
Marja Kosunen, projektassistent/Fotogalleri Hippolyte
+358 9 612 33 44, info at hippolyte.fi


Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta