[Nayttelyposti] @ Ikon- Brave new word - Galleria Manes, Praha, Tsekki

Eeva Pirkkala director at av-arkki.fi
Pe 4.Huhti. 11:38:36 EEST 2008


Medioille 4.4.2008
Julkaisuvapaa heti

@ - Ikon- Brave new word
Galleria Manes, Praha, Tsekki 10.4 - 4.5.2008

Näyttely koostuu suurikoista teoksista ja teossarjoista, joissa perinteiset
kuvataiteen tekniikat ja digitaaliset menetelmät on sulautettu yhteen.
Näyttelyyn osallistuvat taiteilijat käsittelevät eri näkökulmista muuttuvaa
maailmaa. He käsittelevät taiteen ja nyky-yhteiskunnan uusimpia haasteita,
kuten ajan, tehokkuuden ja teknologian suhdetta ja siitä syntyvää maailman
hallitsemisen järjestelmää.

Näyttelyyn osallistuvat seuraavat taiteilijat suomesta:
Maija Helasvuo, Minna Jatkola, Mika Karhu, Jaana Kokko, Saara Ekström, Teemu
Mäki, Petr Rehor, Janne Virkkunen, Marcus Lerviks, Jan Kenneth Weckman,
Carita Maury, Peter Maury ja Pentti Määttänen.

"Kovan markkinatalouden materialistinen aika suhteellistaa yksilön. Kuka
tahansa tuloskuntonsa tai -uskottavuutensa kadottanut voi pudota
vähäosaisten ryhmään, siis arvostuksen ja kunnioituksen ulkopuolelle. Toisen
ja toiseuden tunnustaminen, joka on yksi merkitsevistä yhteiskuntaa
ylläpitävistä tekijöistä, kuihtuu äärimmäisen tehokkuuden tavoittelussa.

Talouselämän noustessa uskonnon, isänmaan ja moraalisen auktoriteetin
rooliin myös kasvatus on mukautumassa pelkäksi hyödyn välineeksi.
Kilpailukyky ja tehokkuus ovat yhteiskunnallisen keskustelun
välineellistäviä moraalinormeja. Tulevaa sukupolvea valmennetaan
superosaajiksi - kasvuympäristö on vailla etiikan perinteisiä hyveitä.
Perushyveitä ovat ennen kaikkea kohtuullisuus, oikeudenmukaisuus,
rehellisyys, lempeys ja toisen kunnioittaminen.

Vapaus on itsensä toteuttamista markkinoiden piirissä. Kuluttaminen
vertauskuvallistuu puhtaana valinnan vapautena. Tätä kuluttamisen vapautta
perustellaan ei-ideologisena toimintana ja epäpoliittisena vaihtoehtona
aikaisemmalle poliittiselle kulttuurille, jossa pyrittiin yhteiskunnalliseen
tasa-arvoon.

Millainen yhteisö tuottaa narsistis-autoritaarisen persoonallisuustyypin,
jolle on ominaista ylikorostunut egoismi ja viha itseään heikompia kohtaan?
Nyky-yhteiskunnan rakenteita vaivaa vähäosaisiin kohdistuvan kunnioituksen
ja arvostuksen puute."

Näyttelyn ovat kuratoineet kuvataiteilijat Mika Karhu ja Petr Rehor.

Galleria Manes on perinteikäs ja arvotetuin Prahan nykytaiteen galleria.
Ma'nesin on perustanut edesmenneen Tšekkoslovakian taiteilijaseura 1931.
Manesin rooli Tsekin taidemaailmassa on merkittävä. Lisätietoja galleriasta
osoittesta: www.galeriemanes.cz

Lehdistökuvat (kuvat jpg-muodossa) ja tiedote kokonaisuudessaan löytyvät
osoitteesta: http://www.av-arkki.fi/web/index.php?id=529

Jaana Kokko
Stakeout / Feet Washing Ceremony (2006-) 2007

Saara Ekström
If Inside is Let In (2007)


Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta