[Nayttelyposti] Aino ja Alvar Aallon yhteistyöstä kertova julkaisu ilmestynyt

Mirkka.Vidgren Mirkka.Vidgren at jkl.fi
Ti 21.Elo. 14:25:14 EEST 2007


AINO AND ALVAR AALTO - A Shared Journey


Interpretations of an Everyday Modernism                             


 


Aino ja Alvar Aallon mielenkiintoisen ja vaiherikkaan yhteiselämän tarina
Aalto-tutkimusta on tehty runsaasti viimeisten vuosikymmenten aikana eri puolilla maailmaa. Seminaareissa ja konferensseissa esitellyt tutkimukset ovat jääneet usein vain pienten asiantuntijapiirien tietoisuuteen. Alvar Aalto -museon uuden julkaisusarjan, "Aalto Studies" tarkoituksena on nostaa esiin näitä suurelle yleisölle tuntemattomampia aiheita. "Aino and Alvar Aalto - A Shared Journey. Interpretations of an Everyday Modernism" on sarjan ensimmäinen osa, johon on koottu Renja Suominen-Kokkosen seitsemän artikkelia vuosilta 1998-2006. 

 

Julkaisun artikkelit tuovat päivänvaloon arkkitehtipariskunta Alvar Aallon (1989-1976) ja Aino Marsio-Aallon (1894-1949) yhteistyötä, josta ei ole juurikaan kirjoitettu. Kirjoitusten kautta havainnollistuu, kuinka Aallot olivat ajan hermolla ja halusivat omalta osaltaan olla mukana arkkitehtuurin keinoin yhteiskunnallisen kehityksen eteenpäin viejinä. Suomalaisen asuntosuunnittelun edelläkävijöinä he pyrkivät kehittämään parempia asuinoloja ja -ympäristöjä Suomessa ennen ja jälkeen toisen maailmansodan. Perehdyttyään 1920-luvun lopulta lähtien modernismin ideologiaan ja muotokieleen, he sovelsivat sitä onnistuneesti yksityistalojen suunnittelussa ja rakennusten sisustuksissa, kuin myös Artek -yhtiön perustamisessa ja eteenpäin luotsaamisessa. Pariskunta seurasi ajan kansainvälisiä virtauksia alan julkaisujen kautta sekä ulkomaanmatkoillaan, joilla he loivat samalla suhteita toisiin arkkitehteihin ja taiteilijoihin. 

 

Kirjoituksissa korostuu Aino Aallon osuus ja merkitys arkkitehtipariskunnan yhteisissä projekteissa. Ainolla oli tahtoa ja taitoa tuoda esille omia näkemyksiään, vaikkei hän tehnytkään sitä äänekkäästi. Ainon vaikutus näkyi painokkaimmin erityisesti yksityistalojen, kotien ja rakennusten sisätilojen suunnittelussa, joista Aino useimmiten vastasi. Arkkitehtipariskunnan omassa kodissa Helsingin Munkkiniemessä yhdistyi koti ja arkkitehtitoimisto, joka näkyi rakennuksen julkisivuissa ja sisätiloissa jakona yksityisen ja julkisen välillä. Kodissa yhdistyivät perheenjäsenten arkielämää helpottavat ratkaisut harmoniseen toteutetukseen. Omaa kotia seurasi Villa Mairean suunnittelu, jonka toiminnoissa ja sisustuksessa tuli huomioida yksityisen perheen ja edustustilaisuuksien erilaiset tarpeet. Aallon tuotannon tunnetuimmaksi nousseen yksityistalon tuli luoda puitteet myös taiteenkeräilylle - teosten säilyttämiselle ja esille saamiselle.  

 

Artikkelien yksityiskohtaiset huomiot piirtävät arkkitehtuurin kautta ajan kuvaa, jota värittää arkistoista etsitty valokuva-aineisto ja arkkitehtuuripiirustukset. Kirjoituksissa painottuu ihmisläheisen suunnittelun näkökohdat - olennaista on rakennusten arkielämän keskelle tuleva kodikkuus, jossa välittyy arkkitehdin inhimillinen kosketus.

 

Renja Suominen-Kokkonen (s. 1953) toimii taidehistorian professorina Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut suomalaisia naisarkkitehteja ja kirjoittanut väitöskirjansa aiheesta "The Fringe of a Profession. Women as architects in Finland from the 1890s to the 1950s". Suominen-Kokkonen on kirjoittanut useita artikkeleja Alvar ja Aino Aallosta sekä Artekin historiasta. Hänen tutkimuksissaan painottuu Aino Aallon rooli ja merkitys tunnetun arkkitehtimiehensä rinnalla - laajentaen käsitystämme Alvar Aallosta ja hänen tuotannostaan.

 

Englanninkielellä ilmestyneen julkaisun on kääntänyt Jüri Kokkonen. 

Teoksen layout on Juho ja Jussi Jäppisen käsialaa.

 

Julkaisua voi ostaa Alvar Aalto -museon museokaupasta tai verkkokaupasta osoitteesta: http://shop.alvaraalto.fi <http://shop.alvaraalto.fi/> 

 

 

Aino and Alvar Aalto - A Shared Journey. Interpretations of an Everyday Modernism   

Lisätietoja: Alvar Aalto -museo 

puh. 014 - 624 809, e-mail: museum at alvaraalto.fi   

www.alvaraalto.fi <http://www.alvaraalto.fi/>                                                   

                                 

_____________________________________________________________________

 

 

viestin välitti:

 

 

Mirkka Vidgrén

Alvar Aalto -museo / Alvar Aalto Museum

Tiedotus / Information services

Puh. / Tel +358 (0)14 624 813

Gsm +358 (0)400 254 708

Fax +358 (0)14 619 009

e-mail: mirkka.vidgren at alvaraalto.fi <mailto:mirkka.vidgren at alvaraalto.fi> 

www.alvaraalto.fi

 

 
Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta